Kapus Krisztián polgármester köszöntőjében a következőket mondta: „A szociális munka nemcsak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is folyamatosan. Összetett feladat nehezedik Önökre minden nap, hiszen a szociális munkás az, aki elősegíti a társadalom jobbá válását, az egyének és a közösségek működésének javítását, a problémák megoldását. A szociális munkás az, akitől mindig segítséget kérnek és várnak, és akinek mindezt mosolyogva kell tennie. A szociális-gyermekjóléti dolgozók munkája tulajdonképpen „szeretetszolgálat”, amelynek középpontjában az ember áll. A szociális munka az emberi jogok, a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség elveire épül, hatalmas társadalmi érték, amely az egyenlőség és az emberi méltóság tiszteletén alapul.”

„Köszönetet mondok Kiskunfélegyháza lakói és elesettjei nevében is önzetlen, odaadó munkájukért. A társadalmunkban kialakult szociális válság nem oldódik meg egyik napról a másikra, hosszú ideig szembe kell még nézni az egyre növekvő szegénységgel és kilátástalansággal. Szeretném tehát megköszönni az idősellátásban, a hajléktalanellátásban, a családok segítésében, a csecsemő és kisgyermek-gondozásban-, illetve a hivatali munkában helytálló és civil szervezetekben dolgozó szociális munkások tevékenységét, a gondoskodó törődéssel töltött napokat. Ez a feladat rendkívüli lelki, és olykor fizikai állóképességet igényel, és azt is tudom, hogy Önök tisztességgel teljesítik ezen kihívásokat.”

A köz szolgálatában eltöltött 30 éves munkájáért kapott oklevelet: Szabó Jánosné szakács (Darvas téri Bölcsőde). 

A köz szolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért részesült elismerésben: Cseri Andrásné gondozónő (Kapocs Intézmény Családok Átmeneti Otthona), Dencs Istvánné házigondozó, Dénesné Csenki Gabriella gondozónő, Fehérné Takács Terézia mosodai dolgozó, Pintér Lászlóné vezető házigondozó, Rácz-Szabó Miklósné gondozónő, Zsibritáné Megyesi Erika házigondozó (Szivárvány Intézmény), Páli Lászlóné kisgyermeknevelő (Dankó P. utcai Bölcsőde). 

A Jogi Bizottság dicséretét kapta: Kis Mihály asztalos, Szeri Rozália szociális és mentálhigiénés munkatárs, Varga Tiborné gondozónő, Víg Tünde Katalin gondozónő, Vízhányó Katalin Erika cukrász (Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény). Csányi Zoltánné kisgyermeknevelő, Dongóné Kiss Sarolta szakgondozó, Dora Erika kisgyermeknevelő, Hegedűs Pál szociális és mentálhigiénés munkatárs, Hevér Henrietta pszichológiai tanácsadó, Retkes Gabriella családgondozó, Terjékné Szabó Mária gazdasági ügyintéző (Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény).

Forrás és fotó: felegyhazikozlony.hu