Gál Balázsné Mihály Terézia 1942-ben született Mindszenten. A szülei nagy szeretetben nevelték és szorgalmas munkájuknak köszönhetően tanítatták gyermeküket, aki általános,- és középiskolai tanulmányai befejeztével a Szarvasi Óvónőképzőben szerzett diplomát.

1962-ben kezdett a Mindszenti Központi Óvodában dolgozni, majd az 1970-es évek elejétől 1998-ig az óvodavezetői feladatokat látta el. Munkáját a szülőkkel, gyermekekkel, kollégákkal kialakított jó kapcsolat jellemezte, a szakmaiságot mindig fontosnak, elsőrangúnak tartotta.

 

Határozott személyisége mellett segítőkészsége, empatikus képessége minden helyzetben megmutatkozott. A pályakezdők munkáját igyekezett segítni, de az idősebb kollégákra is nagy figyelmet fordított. Hosszú ideig működött az óvoda bázis, bemutató óvodaként, ami a környékbeli óvodákhoz viszonyított kiemelt helyzetet jelentett.

Több éven át Szentes Járás óvodáinak – Nagymágocs, Tömörkény, Csanytelek, Székkutas, Derekegyház, Szegvár – szakfelügyeletét is ellátta. Az óvodaigazgatósághoz tartozott a József Attila utcai szárny, valamint az Engels utcai óvoda és az 1981 tavaszán megnyílt Móricz Zsigmond utcai óvoda is.

Mindhárom intézmény gyermekszerető óvónőinek magas színvonalú munkája eredményeképpen a gyermekek örömteli éveket tölthettek az óvodában és jól felkészülten kezdhették meg iskolai tanulmányaikat.

1990-től 1994-ig Mindszent Város Önkormányzat képviselőtestületének tagja volt. Az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság tagjaként, az egyházak, egyesületek, önképző csoportok, gyermekvédelem tanácsosaként, 1994-1998 között az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külsős tagjaként, 2006 augusztusától Nemzetiségi Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság elnökeként közéleti szerepvállalással segítette az önkormányzat munkáját és igyekezett a város előrehaladásáért tenni.

1998-ban vonult nyugdíjba, de nem szakadt el teljesen az óvodától, mert heti egy alkalommal énekes foglalkozást tartott a gyermekeknek. A Városvédő Egyesület aktív tagja, a hagyományőrző Kézimunka Szakkör által szervezett kiállításon rendszeresen láthatóak egy-egy tájegységet bemutató terítői, a foltvarrás technikáját is kipróbálta, keze alól szép, színes használati tárgyak kerülnek ki.

Megalakulása óta tagja a Városi Dalkörnek, társaival együtt rendszeres résztvevői a városi ünnepségeknek, ahol énektudásukkal emelik a rendezvények színvonalát.

Az egyházi szerepvállalása kapcsán is nagymértékben motiválja a hagyományőrzés és a generációk értékeinek továbbvitele. Az édesapja kántor volt, így annak ellenére, hogy a vallás gyakorlása nem volt elfogadott a múlt rendszerben, az egyházi közösséghez tartozás mégis a legtermészetesebb dolog volt a családjában és ennek az utóélete az, hogy énekel a kórusban és részt vesz a közösség fontos eseményein.

„Te, Szent Isten felkerülök a falra” – idézte első gondolatait Gál Balázsné Mihály Terézia, miután átvette az értesítőt arról, hogy Ő kapja a Mindszent Városért kitüntetést. – Soha nem gondoltam, hogy díjat kapok, nagyon meglepett. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy egy kartársnő kezdeményezte, hogy én kapjam a díjat, ami számomra növeli a kitüntetés értékét – mondta a díjazott, akit Kecskeméti Jánosné és férje terjesztett a képviselőtestület elé.

Antal Sándor