A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Agrárkamara átmeneti elnökségi tagja elmondta, a regisztráció a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) keresztül is történhet, de a kamarai tanácsadók, falugazdászok és könyvelők is segítenek. Az ötezer forint regisztrációs díjat a számlaszámmal rendelkezők banki utalással, a számlaszámmal nem rendelkezők sárga csekken fizethetik be.

A regisztrációhoz fontos az e-mail cím feltüntetése, mivel ide küldik a tájékoztatást a fontos tudnivalókról és a visszaigazolást a sikeres regisztrációról. A regisztráció csak akkor érvényes, ha a regisztrációs lapot november 30-ig kinyomtatva, aláírva elküldik a Magyar Agrárkamarának.

Regisztrációra kötelezett minden agrárgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, egyéni vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet. Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai tagságra, akkor természetes személyként és minden vállalkozása után külön kell regisztrálnia. Amennyiben a gazda egyidejűleg őstermelőként és egyéni vállalkozóként is folytat agrárgazdasági tevékenységet, agrárkamarai tagságát csak az általa tett nyilatkozat alapján csak az egyik jogviszonya alapján kell megállapítani.

Családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetőjének, illetve minden olyan tagnak regisztrálnia kell, akinek érvényes önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van.

Közös őstermelői igazolványnál az agrárkamara tagjaként azt a gazdát kell nyilvántartásba venni, akinek a nevére a közös igazolványt kiállították.

Mentesülnek a bejelentkezés alól a Magyar Állatorvosi Kamara, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Magyar Vadászkamara (vagy más vadászati szakmai szervezet) és a hegyközségek tagjai, kivéve, ha a tagsággal összefüggő tevékenység mellett agrárgazdasági tevékenységet is folytatnak, ebben az esetben regisztrálniuk kell.

A kamarai tagság a regisztrált személy halálával szűnik meg, vagy ha agrárgazdasági tevékenységét befejezi. Aki nem fizeti be a regisztrációs díjat, azon adóként behajtható.

2012. április 14-től az agrárkamara vezetését az átmeneti elnök vette át, a megyei agrárkamarák feladatait az Átmeneti Elnökség megyei vezetője vette át (Csongrád megyében Kispál Ferenc). Az átmeneti elnökség 1 átmeneti elnökből, 19 megyei átmeneti elnökségi tagból és 1 budapesti átmeneti elnökségi tagból áll. Az átmeneti elnökség megbízatása 2013. március 31-ig szól. Feladata, hogy előkészítse a regisztrációt és lebonyolítsa a kamarai választásokat.

A megyei küldöttválasztó gyűléseket február 1-e és 21-e között, az országos küldöttválasztó gyűléseket március 9-én tartják.

Kispál Ferenc kifejtette, egy nyugati típusú agrárkamara létrehozása a cél, amely hatékonyabban és szélesebb körben képviseli a mezőgazdasági termelők érdekeit, mint elődje. Hangsúlyozta, hogy ez egy új kamara lesz, hiszen a réginek mindössze 10 ezer tagja volt, míg az újnak 400 ezer tagja lesz. Szolgálnak és szolgáltatnak. Például több tanfolyamot indítanak a jövőben, segítik a területalapú támogatás igénylését, valamint pályázatok beadását.

Március 31-ig a régi tagság érvényes, utána pedig a régi agrárkamara beolvad az újba.

 

Kokovai Péter