Beszámoló hangzott el a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról, valamint módosításra került a költségvetési rendelet, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ugyancsak elfogadásra került a vagyonrendelet.

A 2012. január 1-jén részlegesen hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, amelynek egyik fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok gazdasági alapjaira vonatkozó rendelkezéseket.  A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásra nézve e törvény részletes szabályozást tartalmaz. A község vagyon rendelete 1999-ben született, tehát az új jogszabályi követelményeknek  megfelelően kellett átdolgozni, majd megvitatta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, azt követően került a testület elé, egyhangúlag elfogadásra került.
Döntött a testület a támogatás megelőlegező hitel felvételéről, amely a “Dóci Labdarugópálya infrastrukturális fejlesztése ” pályázat megvalósításához szükséges.

Még 2009.-ben pályázatot nyújtottunk be a MVH-hoz helyi vidékfejlejleszéti  stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások pályázati felhívásának keretében a lakosság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása, meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése jogcím keretében “Dóci labdarúgó pálya infrastukturális fejlesztése” címmel – közölte a polgármester.

2011. februárjában pozitív elbírálásban részesítették. A kért összeget teljes egészében megítélték önkormányzatunk számára. A pályázat megvalósítása során 2011-ben a sportpálya mellé beszerzésre került 2 db pad. A teljes megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésünkre.

A pályázati támogatást megítélt összege: 3.724.000.-Ft pénzügyileg lehívásra került 216.000.-Ft. A fennmaradó támogatási összeg 3.508.000.-Ft, az önerő 947.160 Ft. Az önerő a 2012. évi költségvetésbe betervezésre került. A pályázat utófinanszirozású. A pályázatot csak úgy áll módunkban megvalósítani, ha 3.508.000.-Ft hitelt veszünk fel. Ebből az összegből megoldjuk a pálya locsolását, két kapu hálót és két labdafogó háló beszerzésére kerül sor. A képviselő testület – ellenvélemény és tartozkodás nélkül – elfogadta a előterjesztést.

Ismertetésre került a Falukemence használatának szabálya, valamint a kemence használati útmutató. A Falukemence felszentelésére 2012. szeptember 22.-én került sor 15.45 órakor a Művelődési Ház udvarában. Szerény vendéglátással kedveskedik az önkormányzat a szentelésen résztvevőknek.