Olyan hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pályázhattak, akik önkormányzati fenntartású oktatási intézményben a 7-13. évfolyamot kezdték meg szeptemberben, és a családban számítógép, laptop nem állt rendelkezésre, és ezek beszerzését nem teszi lehetővé a család anyagi helyzete.

További feltétel volt a 4,5 feletti tanulmányi átlag, vagy az előző tanév végéhez képest legalább 1,0-es átlagjavítás 3,5-3,9 közötti, illetve 0,5-es javítás 4,0-4,5 közötti átlag esetén.

Az elbírálásnál előnyt jelentett a városi, megyei és országos versenyeken elért eredmény, valamint az igazolható tudományos tevékenység.