23:43 Dr. Korsós Ágnes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy júliusban megszerezte az öregségi nyugdíjra jogosító 40 éves szolgálati jogviszonyt, míg a helyi vállalkozások munkahelyteremtő pályázata kapcsán a testület hat pályázó vállalkozást támogatott. Ezzel a közgyűlés nyilvános része véget ért.

23:42 A HISZK részére az új típusú képzéshez négy millió forintot szavazott meg a testület, míg dr. Makó András aljegyző javaslatára Új-Kishomok a belterületbe vonásához megkapta a testület támogatását.

23:36 Az indítványt nyolc igen és három nem ellenében fogadta el a testület. Két számítógépet biztosít a város a roma nemzetiségi önkormányzatnak, és jóváhagyta a testület a város önkormányzati iskolái és a múzeum között létrejött együttműködési megállapodást.

23:05 Lázár János hozzátette: akik a város gazdasági rossz hírét keltik, akár azt is elérhetik, hogy egy kivitelező, vagy pénzintézet rosszabb döntést hozzon meg a várossal kapcsolatban, mint az reális lenne.

22:45 Dr. Kovács Pál főtanácsadó kijelentette: a választási kampányban a Hód-Menzáról egyes pártok által tett valótlan kijelentések komoly gazdasági kárt okoztak a cégnek, miközben az éves munkájukról szóló beszámolót elfogadták.

22:21 A város jövőbeni jó hírének megóvásáról szóló határozat kapcsán dr. Korsós Ágnes főjegyző, mint vásárhelyi polgár kijelentette: a kampány során egyes jelöltek és szervezeteik a várost ostorozták, miközben a város helyzetét meghatározó pályázatok önerejét rendre megszavazták. Javasolta, hogy ha valaki a jövőben a város jó hírének ártó kijelentéseket tesz, az önkormányzat bírósági eljárást indíthasson ellene.

22:16 Párizsban adták át az idén nyáron Lucien Hervé özvegyének a város díszpolgári címét, aki köszönő levelében megírta: örül, hogy férje szülővárosa ilyen szeretettel ápolja szülöttének emlékét.

22:10 Dr. Kószó Péter javaslatára Rakonczai Kitti, és további 17 tanuló részére laptopot biztosít az önkormányzat, és hozzájárultak a Péczely Attila intézmény alapítványának létrehozásához. Dr. Ambrus Norbert a kistérségi társulás első féléves munkájáról elmondta: jelentős eredmény a Nádor utcai óvoda felújítására nyert pályázat, azonban a törvényi változás miatt újra kell gondolni a kistérségek működését.

22:07 A testület a mezőgazdasági, vállalkozás és nemzetiségügyi bizottság tagjai közé választották Cseri Tamás képviselőt, míg Balázs József, oktatási csoportvezető francia nyelvi kurzusok indításáról számolt be.

21:49 Ménesi Sándor, a Szent István Általános Iskola igazgatója beszámolójában elmondta: felújították az iskola tornatermének padozatát és pályázatot keresnek a nyílászárók cseréjére. 183 óvodás jár az intézménybe, míg 382 diák az iskolába. Az igazgató kiemelte a Határtalanul című pályázatot, amely keretében jövőre is Erdélybe utaznak iskolásaik.

21:45 Dr. Kószó Péter felhívta a figyelmet azokra a nemzetközi, magukat állatvédőnek nevező szervezetekre, amelyek tevékenységükkel mezőgazdasági feldolgozó ágakat igyekeznek ellehetetleníteni, és hozzátette: Vásárhelyen jelentősen csökkent a kóbor kutyák száma.

21:37 Dr. Makó András az állatvédelemről szóló beszámolóban elmondta: az Országgyűlés az elmúlt évben módosította a törvényt. Becslések szerint százezer a kóbor állatok száma. Jövőre minden négy hónapnál idősebb kutyát chippel kell ellátni. Októberben minden háztartásba kérdőívet juttatnak el, felmérendő az állattartási szokásokat. Az aljegyző elmondta: Vásárhelyen két civil szervezet is jelentős munkát végez az állatvédelem területén, és rámutatott az állatkínzás és az állatviadalok szervezése ellen hozott törvényekre.

21:03 A neurológiai osztály ellátási körzete kibővült a makói kistérséggel, míg az onkológiai ellátást a szegedi egyetem biztosítja itt, Vásárhelyen. A vásárhelyi és a makói kórház integrációjának folytatásához központi döntésre várnak – közölte a főigazgató, amely eddig a szülészetet és a gyermekosztályt érintette. Az EVP-ről elhangzott: a programot kiterjesztették már az ország határain túlra is, hiszen az aradi egyetemmel is folytatnak együttműködést. A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

20:40 Erzsébet Kórház-Rendelőintézet tevékenységéről dr. Kallai Árpád főigazgató elmondta: az intézmény életében fontos volt az SBO átadása, valamint a folyamatban lévő felújítások folytatása. Aláírás alatt áll a kakasszéki nappali kórház pályázata, és jó hír, hogy a kórház egyre több beteget láthat el. A februárban átadott sürgősségin az első három hónap igazolta az osztály létjogosultságát, míg a járó beteg ellátást is egyre többen keresik fel. Dr. Kallai Árpád a CT vizsgálatok kapcsán szólt a nemrég beszerzett, saját berendezésről, amely egyre több beteg gyógyulását segíti elő. A kórház OEP bevételei növekedtek – közölte az igazgató, míg az SBO esetében az eddigi támogatás felülvizsgálatát kérte a kórház. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a kórház likviditása megmaradt, az elmúlt hónapokban a központi béremelés miatt növekedett az intézmény bérköltsége. Több orvos részmunkaidőben vállalkozói formában keresett munkát a kórházban – állapította meg dr. Kallai Árpád, hozzátéve: a kórház tudja kezelni az országosan jelentkező orvos- és szakdolgozói hiányt.

20:32 A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. TÁMOP pályázat keretében közel 24 millió forintot nyert targonca és egy címkezsinórozó gép beszerzésére. A testület a címkezsinórozó gép beszerzéséhez szükséges kamatmentes kölcsönt megadja a Városellátó Kft-nek.

20:30 Az Ötlet Club 13 részére 150 ezer forintos támogatást ítélt meg a testület.

20:29: Csomorkány Sportegyesület két versenyt rendez a szezonban – mondta Horváth Zoltán, sportreferens, aki hozzátette, hogy ezek a rendezvények lebonyoltására a vívó egyesület 300 ezer forintnyi támogatást kért az Önkormányzattól. A képviselők támogatják a versenyek lebonyolítását.

20:25: A vásárhelyi Nyugdíjas Lakópark pályázatot irt ki könyvvizsgálói feladatokra. Egyetlen pályázó érkezett, melyet elfogadtak.

20:20 Kisállatokért és Környezetért Alapítvány kérelemmel fordult a testülethez. Dr. Ambrus Norbert elmondta, hogy 100 kutya és 50-60 macska gondoskodását végzi az alapítvány. A 250 ezer forintnyi támogatást egyhangúlag elfogadta a grémium.

20:13 Ötven millió forintra pályáik a HISZK hét szakma oktatására, amely egy évvel korábban kezdődhetne az eddiginél. Hegedűs Zoltán képviselő, a HISZK igazgatóhelyettese kifejtette: új képzési rendszer kerül bevezetésre, amelyet a HISZK egy évvel hamarabb állítana rendszerbe, amely szerint egy évvel hamarabb szerezhetnek szakmunkás bizonyítványt a diákok. A középiskolai képzés során négy év alatt érettségit és szakmai képzést szereznek a diákok, amelyhez már csak egyéves további képzés kell, szemben az eddigi két évvel. A szakmunkások viszont két év további tanulással szerezhetnek érettségit. A pályázatot a testület egyhangúlag támogatta.

20:05 Lázár János elmondta: tegnap Böklcskey Gusztáv püspök kereste fel, akit meghívott a hivatalos átadásra. Dr. Kószó Péter javasolta, hogy a templom környékét is parkosítsák, míg dr. Kovács László képviselő kívánt: ez a templom legyen kicsi a gyülekezet számára: gyarapodjanak. Mucsi László irodavezető hozzátette: a Kossuth tér keleti oldalának tervezési munkái elkezdődtek, így most lesz kisebb volumenű parkosítás, de nagyobb lépések csak később lesznek. A testület egyhangúlag támogatta a költségek átvállalását.

20:00 Dr. Ambrus Norbert irodavezető elmondta: az Ótemplom belső felújítására volt csak pályázat, ezért a külső megújulásra a testület 40 millió forintot szavazott meg. Bán Csaba református lelkész elmondta: elkezdték az épület átvételét, sok felekezet képviselő fejezték ki elismerésüket a felújításáért, és megköszönte a pályázat önrészéhez biztosított önrészt, továbbá Lázár János államtitkár segítségét is.

19:57 Az aljegyző hozzátette: január elsejétől az ügyeket a járási hivataloknak zökkenőmentesen kell továbbvinni. Átkerül a járásokhoz az okmányiroda, a népjóléti igazgatás, a gyámhatósági és szabálysértési ügyek, elindulnak az integrált ügyfélszolgálatok: a kormányablak rendszere a járáshoz integrálódik, így az ügyfeleiket egy ablaknál intézhetik, a képzések már zajlanak. Októbertől mindezekről bővebben fognak tájékoztatást adni. A határozatot minden képviselő támogatta.

19:50 Október végéig meg kell állapodni a járási hivatalok kialakításáról – közölte dr. Makó András aljegyző, amely tárgyalások lefolytatására Álmási István polgármestert indítványozta. Kis Andrea képviselő a január után várható állapotokról feltett kérdésére dr. Makó András elmondta: a jegyző hatáskörében lévő hatósági jogkörök januártól a járásokhoz kerül, amely eléri, hogy az államigazgatási feladatok az államnál, és nem a jegyzőnél lesznek. Azonban az anyakönyvi feladatok a jegyzőnél maradnak, a vásárhelyi járási hivatal a városon kívül Mártély, mindszent és Székkutas tekintetében lát el feladatokat, a megállapodásokat október végéig kell megkötni. A felmérések megtörténtek, a járási hivatal a Városházán fog működni. A tervek szerint Mindszenten lesz járási kirendeltség, míg a másik két településen járási ügysegéd tart majd ügyfélfogadást.

19:49 Az októberi közgyűlés a második pénteken tartja a testület az Őszi Tárlattal való egybeesést elkerülendő, a további közgyűlésekre az általános szabály lesz a mérvadó.

19:46 Dr. Korsós Ágnes főjegyző indítványozta az SZMSZ módosítását a választás eredményének és az egyik képviselő lemondása miatt, valamint az új rendeletben a rendes ülések a hónap első péntekén kerülnek sorra az eddigi csütörtök helyett, továbbá az elmúlt heti bombariadóhoz hasonló eset bekövetkeztekor lehetőség lesz az ülést másik helyszínre átvonulva folytatni.

19:42 Benkő Zsolt képviselő kérte, hogy minden fórumon jelezzék, hogy az állattartás szabályai nem szigorodnak, hanem újabb lehetőségeket nyitnak meg. Hozzátette: a külterületen is kevés az állat, és a húsvéti csomagok átadásakor azt tapasztalta, hogy mindössze egyetlen tanyán talál szarvasmarhát, és célként jelölte meg, hogy a tanyán élők ne a multik boltjaiban vásárolják meg a csirkehúst. A rendeletet egyhangúlag módosította a testület.

19:37 Dr. Kovács László képviselő kijelentette: a magyar falvakban ma alig vannak haszonállatok, és feltette a kérdést: hogyan lehet a városokban az egymás mellett élés szabályainak betartásával állatokat tartani? Példaként Svájcot hozta, ahol az alagsori helyiségekben szarvasmarhát tartanak, azonban ott betartják a higiénés szabályokat.

19:31 Az állattartásról szóló rendelet kapcsán dr. Makó András aljegyző elmondta: felső jogszabály szüntette meg a lehetőséget, hogy a haszonállatok tartását nem korlátozhatja, viszont az állattartásra használt építmények szabályait megszabhatja az önkormányzat. Így például a Városház utca 8. szám alatt akár szarvasmarhát is lehet tartani – tette hozzá Lázár János. Dr. Makó András elmondta: az elmúlt négy évben alig volt állattartással kapcsolatos bejelentés, lecsökkent a tartott jószágok száma, a rendelkezés az állattartási kedv javítását célozná.

19:23 Dr. Kovács Pál tanácsadó két a Hód-Fürdő Kft. két pályázatához kérte a testület támogatását, és a strand nyári szezonjáról elmondta: rendkívül jó időjárás állt a fürdő mellé. A három hónapban 56 milliós árbevételt értek el, amely az elmúlt nyolc év legjobb eredménye, a strand vezetése Antalóczy Péter vezetésével jól állt a lakosság rendelkezésére. 17 ezer felnőtt, 18 ezer diák lépett be a strandra, de sokan jöttek családi jeggyel, ez átlagosan minden vásárhelyi másfél alkalommal látogatta meg a strandot, azonban sokan jöttek más városból és külföldről is, míg sportturizmus keretében tíz országból jöttek sportolók.

19:21 A jövő héten fogják felhívni az önkormányzatokat, hogy kérjenek segítséget a további uniós források lehívásához, további 7-800 milliós uniós támogatás lehet a város számára elérhető, ha megfelelően bátor lesz – tette hozzá Lázár János.

19:13 Almási István polgármester hozzátette: volt már zongoraművész, aki javasolta, hogy billentyűnként lehessen az új zongora vásárlását támogatni, és elmondta: tíz éve ekkor volt az első kapavágás a száz szociális bérlakás építésénél, és ekkor kezdték el a fedett uszoda építését is, és elmondta: ma jelentette be sajtótájékoztatóján, hogy Újvároson új óvoda építése indult. Az elmúlt évtizedes tevékenységét Lázár Jánosnak Almási István megköszönte, és kérte, hogy tanácsaival, ötleteivel és forrásokkal segítse a testület munkáját. Azt tettem, amire vállalkoztam, tettem, amit tudtam – fogadta a köszönetet Lázár János, hozzátéve: valamennyi testületi ülésen jelen lesz, és mindig a legnagyobb és legnehezebb kihívás felé igyekszik pozícionálni a várost.

19:05 A város által megrendezett gála fellépői – amelynek közvetítési jogát a Magyar Televízió megvette – a ma szokásosnál jóval alacsonyabb díjakért léptek fel, amely vonalon tovább lehet haladni. Az épület késültsége 98 százalékos, viszont a belbecsben vannak lehetőségek – tette hozzá Lázár János. A zeneiskola Vágó János vezetésével a környék egyik legjobb iskolája, ebbe érdemes invesztálni. Viszont művésztanárok vannak, azonban a hangszerállomány fejlesztésre szorul. Lázár János javasolta, hogy a hónap végén egy komoly zongorát – mintegy 45 millió forint – lakossági gyűjtéssel igyekezzenek beszerezni. A képvisel kijelentette: a nyári gyermekétkeztetésre ezer forintokból 13 millió forint gyűlt össze. Ezt a 45 milliót össze kell tudni adnunk, és össze kell tudni szedni. Több tárgyalás folyt már a legjobb hangszergyártóval, a Steinway-jel.

19:02 A képviselő hozzátette: nem gondoltuk volna, hogy egy Munkácsy képet egy magyar polgár ide fog hozni a városnak. A művelődési központ új épülete – a benne lévő terekkel – sok lehetőségre ad lehetőséget, akár kisebb létszámú előadásokra. Az oktatásba az új központot be kell vonni, mint az történt a Fekete Sassal, továbbá fel kell venni a kapcsolatot Békéscsabával, vagy a fővárosi intézményekkel. Kell Csehov és kell nótaest is – szögezte le Lázár János.

18:58 Lázár János kijelentette: most egy négy és félmilliárdot érő kulcscsomót adott át a város, azonban fontos tudni, hogy mire számíthatnak, és kijelentette: a statisztikai adatok alapján Vásárhely nem a legszegényebb települések közé tartozik, és elképzelhető hogy havonta kétszer minőségi, fizetős előadásra kétszer háromszáz embert el lehet érni, azonban ehhez provokálni kell a közvéleményt. Minden lejárató propaganda ellenére a város nyitott az értékekre, csak ehhez magasabbra kell magunkat pozícionálni. Merni kell nagyobbat álmodni, és elfelejteni, hogy kicsik, gyengék és szegények vagyunk. Jó néhány állami gyűjteménnyel lehet úgy megegyezni, hogy olyan értékeket hozzanak a városba, amelyk itt soha nem fordultak meg.

18:55 Eddig erről a város lakóit nem kérdezték meg, ilyen programok lennének, amelyre szívesen áldoznának. A képviselő tanácsolta: negyedévnél messzebbre nem kellene tervezni, hiszen az épület teljes birtokba vétele, megismerése egy évet is igénybe vehet. Ha most magasra teszik a színvonalat, akkor nagyobb távlatok lehetségesek.

18:52 Lázár János országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a város kötelezettséget vállalt arra, hogy az agórában közreműködő települések csoportjait bemutatja, és hozzátette: ez az infrastruktúra messze kimagaslik a hasonló méretű városok lehetőségeihez képest. Hol a nóvum – tette fel a kérdést Lázár János, aki tanácsolta: kérdezzék meg a vásárhelyieket, milyen programokat szeretnének.

18:49 Gajdán Bálint jelezte: több településről érkezett jelzés művészeti csoportoktól, akik bemutatnák tevékenységüket a művelődési központban, és az iskolákkal is tartják a kapcsolatot: októberre készül el a beosztás, hogy melyik iskola az intézmény melyik helyét mikor fogja használni.

18:45 Dr. Kószó Péter alpolgármester jelezte, hogy az idén lesz Bibó Lajos halálának 40. évfordulója, a közel negyven regényt és drámákat alkotó író műveinek többsége ma is megállja helyét.

18:38 Az épületben megújult a bútorzat, a fény és hangtechnika – nemcsak a színpadon, hanem a második emeleti több funkciót is ellátó helyiségben. Szeptember 2-én nyílt napot tart az intézmény, amelyen az óbudai zenekar próbájába lehet belehallgatni, majd a koncertre is sor kerül, de jótékonysági est, ünnepi koncert és táncos produkciókat is terveznek, de a híres orgonista hölgy, Rhoda Scott-tal is folytatnak tárgyalásokat. Négyféle bérlet-konstrukciót tervez a művelődési központ, amelynek lesznek felnőtt és diák árai is, de külön gyermekbérletet is terveznek az évadban.

18:34 A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ igazgatója, Gajdán Bálint is a nyitónap sikeréről számolt be, hiszen közel ötezren jöttek el az első napra. Az igazgató bemutatta a megújult és kibővült intézmény tereit, és szólt arról, melyik helyiségnek milyen funkciót szánnak. Mint elmondta, a táncterem már most is népszerű, amelyet az oktatási intézmények részére is megnyitnak napközben, míg délután és este a művészeti csoportok tartják itt próbáikat.

18:31 A középiskolásoknak már a múzeumi szakemberek tartanak előadásokat, de várják az intézménybe a pedagógusokat is. Igyekeznek az aktív korúakat is becsalogatni, amelynek egyik módszere lehet a múzeumbaráti kör megalakítása. Nagyobb csomaggal készülnek a városba érkező turisták részére.

18:28 Dr. Nagy Imre, a Tornyai János Múzeum igazgatója az elmúlt héten félbe szakadt beszámolóját folytatva elmondta: az első napon ötezernél többen keresték fel a megújult múzeumot. Mint elmondta, a minden nap kultúra programban óvodások és iskolások naponta fogják felkeresni az intézményt, ahol múzeumpedagógusok fogadják a gyerekeket.

18:28 Almási István alpolgármester felolvasta Gyurta Dániel olimpiai bajnok, amelyben megköszönte a városnak a felkészülésében nyújtott segítségét.

18:24 Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző bejelentette: Nagy György Anna képviselő benyújtotta lemondását. A testületbe a listáról az őt követő képviselő kerülhet, ha 30 napig mást nem jelöl meg a képviselőt jelölő szervezet. Hivatalos bejelentés eddig nem érkezett a közgyűléshez.

18:22 Az elmúlt héten a közgyűlés félbe szakítása után a rendőrség a termet bombakereső kutyák segítségével átvizsgálta, a kapitány megköszönte a testület együttműködését, és kiemelte: visszatartó erejű a gyors elfogás. A törvény két évi szabadságvesztéssel fenyegeti ezt a bűncselekményt.

18:19 Almási István polgármester megnyitotta a közgyűlés, majd dr. Rádi Norbert rendőrkapitány közölte: elfogták az elmúlt heti bombariadóval gyanúsítható 50 év körüli, hódmezővásárhelyi férfit, aki bár cselekményét tagadta, a bizonyítékok ellene szólnak, a bíróság dönt előzetes letartóztatásáról.

18:18 Megszólalt a képviselőket a terembe hívó csengő, a testület tagjai elfoglalják helyeiket.

18.00 A képviselők többsége már a teremben van, és az intézményvezetők is megérkeztek a díszterembe. 45 napirendi pont szerepel a tervezett munkarendben.