Nemhogy Vásárhelyen, Magyarországon sem igen volt még ehhez fogható rendezvény., mondta el Ékes Ilona, ahol az érdekvédelem és a különböző vállalati szektorok mellett maguk az érintett jövőbeni munkavállalók, a hölgyek is képviseltetik magukat és hallatják véleményüket.

A konferencián előadást tart többek között Barsiné Pataki Etelka és Szalay Piroska is, Ékes Ilona mellett, de képviseltetik magukat olyan nagy vállalatok vezetői is mint a MOL.

A konferencia gondolata partnerségben született: kidolgozásában részt vett állami, civil és gazdálkodó szervezet egyaránt. A téma időszerűségét és fontosságát demográfiai és munkaerőpiaci mutatóink, valamint a felvetés iránti élénk érdeklődés is jelzik.

Ékes Ilona az ERGO Európai Regionális Szervezet jelenlegi elnöke. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége alapítója, 2000-2007 között elnöke volt.

Munkája során mindig fontosnak tartotta a nők döntéshozatalban való jelenlétét.

A sajátos női szemlélet, a női értékek, mint az együttműködés, a terhek közös vállalása, a gyengék iránti megértés és erőtadást pozitívan hat az életérzésre, elősegíti a megújulást. Ellenkezője a mai kor versenyen alapuló, elkülönített férfi-női szerepekben létező, az erőseket előnyben részesítő mentalitásának.

Elkötelezetten, felelősséggel a jövőért dolgozva, az integrációnak, empátiának, harmóniakeresésnek, elfogadásnak erősödnie kell a közösségi-kulturális nyilvánosságban.

A kezdeményezésére 2011 májusában a „Női identitás Európában…” címmel, Sárospatakon tartott nemzetközi konferenciának is témája volt a női munka. Az OECD-kutatás szerint, az  otthon végzett anyai, háziasszonyi fizetetlen, sokszor szinte láthatatlan munka az OECD országok GDP-jéhez 30-40%-ban, a közjóhoz pedig 50%-ban járul hozzá!

Ez az a munka, mely társadalmi és kormányzati szinten is nagyobb megbecsülést érdemel.

Ezért is vállalkozott az ERGO elnökeként arra, hogy az első jelentősebb konferenciájuk témája: a nők a nemzetgazdaságban, látható ás láthatatlan munka legyen.

A szervezet céljai közül a legfontosabbnak a civil társadalom erősítését tartja. Ehhez kapcsolódik a vélemény, információ és tapasztalatcsere, a civil érdekek közvetítése.

A civil társadalom fejlesztése hozzájárulhat a gazdasági élet fellendüléséhez, a társadalmi közjó szolgálatához.

A rendezvény védnökei: Lázár János országgyűlési képviselő valamint Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Minisztérium, a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztosa. A konferenciát az ERGO Európai Regionális Szervezet rendezi.

A konferenciára meghívást kapnak önkormányzatok és civil szervezetek képviselői, kis- és nagyvállalatok HR területen dolgozó munkatársai, médiamunkatársak és országgyűlési képviselők is.