“Tisztelt Sajtó!

A mai napon benyújtottam települési képviselői megbízatásomról szóló lemondásomat az illetékes Helyi  Választási Bizottsághoz.  Ennek oka, hogy 2012. szeptemberétől a csángó-magyar gyermekek számára működtetett oktatási programban veszek részt.

Köszönettel tartozom azoknak, akik az elmúlt évek politikai küzdelmei során mellettem álltak és támogatásukkal erősítettek.  Bízom benne, hogy lépésemet nem megfutamodásnak veszik, hiszen több szempontból nehezebb, mindazonáltal lélekemelő feladatot választottam.

Adjon a Jóisten szebb jövőt mindnyájunknak!”

Forrás: Nagy-György Anna