Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet-tervezet melléklete sorolja fel azokat az építési munkákat, amelyekhez nem kell engedély. Az idézetteken túl ebbe a körbe tartozik még a nyílászáró cseréje, a hőszigetelés, valamint a kéményépítés is, amennyiben nem igényli a ház tartószerkezetének megbontását. Az engedély nélküli belső átalakításnak is a tartószerkezet változatlanul hagyása a feltétele.
Az antennákra, antennatartókra az engedélyezési hatósági hatáskört a tervezet szerint 2013. július 1-jétől a médiahatóság veszi át. A liftek engedélyezésére jövő év január 1-jétől a Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, mint műszaki biztonsági hatóság rendelkezik hatáskörrel. A műemlékeknél az építésügyi hatósági jogkört pedig az örökségvédelem helyett az általános építésügyi hatóság gyakorolja a jövőben.
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenységet egyaránt szabályozza a kormányrendelet tervezete. A két feladat és hatáskör szorosan összefügg egymással, így azok a tervezetben egymásra épülnek.
Az építésügyi hatóság folytatja le az engedélyezési eljárásokat és ellenőrzi azt, hogy az építés megfelel-e az engedélyben foglaltaknak, az építésfelügyeleti hatóság pedig a kivitelezés szakszerűségét és szabályosságát ellenőrzi, továbbá azt is, hogy a kivitelezők rendelkeznek-e az előírt jogosultsággal.
A rendelet tervezete részletesen szabályozza az engedélyezés elektronikus ügyintézését is.

 

Forrás: MTI