Dorde Vucinic elnök megnyitó előadásában elmondta, hogy a Szerb Köztársaságban 314 cég foglalkozik vagyonvédelmi feladatokkal. Ez Szerbiában 27 000 munkavállalót jelent országosan. A vagyonvédelmi kamara 2002-ben alakult meg, székhelye a Szerb Kamara épületében kapott helyett Belgrádban. Teljes tagságát pedig 2005-ben érte el. Napjainkban több szektorban tevékenykednek, ezek közül elsőként a fizikai védelmet és a pénzszállítást emelte ki. Szerbiában ma már vagyonvédelmi eszközök, technikai berendezések gyártását is végzik, gyártóik szintén kamarai tagsággal bírnak. Külön kiemelte, hogy saját önvédelmi csoportok is működnek Szerbiában, ezek legtöbbje egy-egy cég szakembergárdája, bankbiztonsági szakemberek. Szerbiában aktív a nyomozók, magánnyomozók tevékenysége, működő nemzetközi kapcsolatok, tudományos tanács és etikai bizottság is dolgozik a szerbiai vagyonvédelem minősége érdekében. Nagyon érdekes, hogy a 27 000 munkavállaló átlag életkora 36 év, bruttó keresetük 270 euró, amelyből nettó 200 euró marad a munkavállalóknál. Dorde Vucinic előadásában hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy a magyar és szerb vagyonvédelmi kamarák együttműködése nem csak jelenleg, hanem a várható európai uniós csatlakozást kővetően is fontossá válhat, hiszen a határon átnyúló a bűnözői csoportok megjelenése  mindkét országban hamarosan aktuális kérdéseket fog felvetni.

Németh Ferenc, a Személy-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke előadásában rátért a magyar és nemzetközi vagyonvédelmi helyzetre. Ezt követően Dorde Vucinic elnökkel egyetértve közösen bejelentették, hogy magyar és szerb vagyonvédelmi kamarák együttműködést írnak alá, hogy kölcsönösen a nemzeti érdekekkel összhangban a magyar és a szerb szakemberek kollegiális kapcsolattartásához keretet adjanak. Az együttműködés magába foglalja a folyamatos információcserét a polgári biztonsági tevékenységet érintő jogszabályokról, azok változásairól, mind ezt az uniós normák mentén. Regionális és nemzetközi együttműködések kialakításán túl a határokon átnyúló, a biztonságot befolyásoló helyzet megismerése a cél Szerbia és Magyarország között. Az európai uniós csatlakozási folyamat során a magyar vagyonvédelmi kamara a szerb partnert az EU integrációs célkitűzéseiben támogatja, hogy az iparág uniós követelményeinek kialakítása gördülékennyé váljon.

A két napos konferenciát Szegeden a Forrás Hotelben tartják, amelyen számos magyar és szerb előadón túl osztrák szakemberek is véleményt mondanak saját ausztriai tapasztalataikról. Min. Rat. Dr. Oswald Kessler bankbiztonsági szakértő banki aktuális kérdésekről beszélt, Dr. Tombáczné Dr. Gazsó Éva főosztályvezető-helyettes a Csongrád megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségről az őrzés-védelem fogyasztóvédelmi vonatkozásait mutatta be.

A két napos konferencián a tudomány is szerepet kap. A Szegedi Tudományegyetem és az Óbudai Egyetem szakemberei, valamin Dr. Janza Frigyes ny.r. vezérőrnagy, miniszteri biztos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület vezetője is bekapcsolódik abba a párbeszédbe, amely a mindnyájunk életét meghatározó aktuális biztonság témakörében Szegeden megkezdődött.

Szilágyi Bay Péter