Az MH ZHCS esetlegesen felmerülő – válságkezelő és békeműveleti – feladatai során előfordulhatnak olyan események, amelyek során a most begyakorolt CRC (Crowd Riot Control), azaz tömegkezelési feladatokra is szükség lehet. A század erejű alegységek részére tartott felkészítések hatékonyságának növelésére érdekében – egy megállapodás alapján – a rendőrség szakemberei is segítették a kiképzést.

Az épületharcászat alapjait a régi lőszerraktárak épületében berendezett helyszíneken sajátította el az állomány. Az egymás után kialakított foglalkozási helyeken minden katona 4, 3, illetve 2 fős csoportokban vett részt.  A kiképzés során a beépített területen folyó harcot, azon belül is az épületbe való behatolást és az újjászerveződést gyakorolták. A katonák egymás közötti kommunikációját és a hírlánc használatát is fejlesztették a foglalkozásvezetők, mert a harcászatban folyamatosan tudni kell, hogy a társak merre tartózkodnak. A résztvevők tevékenységét azonnal értékelték, hiszen a pontosan elvégzett gyakorlás biztonságosabb feladat-végrehajtást eredményez a műveleti területen.

A szakasz szintű harcászat során a kiképzési tervek szerint a járőrözési feladatokat ellátó alegységet ellenséges támadás érte. A tűz viszonzása után a szakasz azonnal megkezdte az elszakadást. A lehetőségekhez képest megfigyelték az ellenséges tűzfészket, majd a helyszín gyors elhagyását követően egy gyülekezési helyen ellenőrizték a sebesülteket és a felszerelést. Ezzel párhuzamosan a felfedett ellenség pozíciójára tüzérségi tüzet kértek, melynek megsemmisítését az aknavető szakasz rövid időn belül megkezdte.
Kiss Róbert százados a 3. század parancsnokaként eredményesnek értékelte a kiképzést és elégedett volt a feladatok teljesítésével is.

*A CREVAL (Combat Readiness Evalution of Land Headquarters and Units) kifejezés a NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű, szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszerét jelenti.