A 2012. június 15. folytatólagos közgyűlés tervezett napirendi pontjai (az 1-16. napirendeket a képviselők az elmúlt héten megtárgyalták):

17./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi II. féléves munkaterve (1 db határozati javaslat) I/A kötet 4.oldal

18./ Tájékoztató az erdőtelepítési programról (tájékoztató) I/A kötet 15.oldal

19./ Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012 (05.05.) Kgy. rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) I/A kötet 18.oldal

20./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002 (05.13.) Kgy. rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) ÜMB megtárgyalta

21./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása

(1 db határozati javaslat) – külön kötet, I/C kötet 1-2

22./ Beszámoló jelentés a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről (1 db határozati javaslat) I/A kötet 43.oldal

23./ Bálint Sándor Szeretetszolgálat fenntartásában működő szociális intézmények tájékoztatója (tájékoztató) külön kötet, I/D kötet

24./ Tájékoztató a nem önkormányzati fenntartású oktatási, nevelési intézmények működéséről, tevékenységéről letett anyag (tájékoztató)

a.) Bethlen Gábor Református Gimnázium

b.) Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola

c.) „Égből pottyant” Evangélikus Óvoda

d.) Mária Valéria Keresztény Óvoda

e.) Táltos Általános Iskola

f.) Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

g.) Kertvárosi Katolikus Óvoda

25./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és Kistérsége Idősügyi Koncepciója és Stratégiai Terve 2012 (1 db határozati javaslat) külön kötet, I/E kötet

26./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása (1 db határozati javaslat) anyaggal együtt kiküldve javított határozati javaslat

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Német Önkormányzat Hódmezővásárhely A-B változat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat A-B változat

27./ Bizottságokkal kapcsolatos döntés (2 db határozati javaslat) anyaggal együtt kiküldve

1.) Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság feladat és hatáskörének bővítése a nemzetiségi ügyekkel. 2.) Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak bővítése

28./ Az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola működtetéséhez támogatás nyújtása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére (1 db határozati javaslat A-B változat) I/A kötet 56.oldal

29./ Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beiratkozásokról, az indítható osztályok számának meghatározása (2 db határozati javaslat) (letett anyag) új anyag kiküldve

30./ Tájékoztató a GovernEE – Jó kormányzás az energiahatékonyság területén című nemzetközi projekt megvalósításáról (tájékoztató) I/A kötet 90.oldal

31./ Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatása (1 db határozati javaslat) I/A kötet 97.oldal

32./ Döntés a Zöld Szikla Művészet – és Természetvédő Alapítvány támogatásáról (1 db határozati javaslat) I/A kötet 100.oldal

33./ Döntés a Susáni Nyugdíjas Klub támogatásáról (1 db határozati javaslat) I/A kötet 103.oldal

34./ Németh László Város Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása (2 db határozati javaslat) I/A kötet 106.oldal

35./ Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről (tájékoztató) I/A kötet 129.oldal

36./ Tájékoztató az Országzászló felállításának támogatásáról (1 db határozati javaslat) I/A kötet 140.oldal

37./ Jogszabályváltozás miatti tulajdonosi megnevezés átvezetése (letett anyag) (1 db határozati javaslat)

38./ A TÁMOP 3.2.1 A-11/2. Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című pályázat benyújtásának támogatása (letett anyag) (3 db határozati javaslat)

39./ TÁMOP-5.6.1.B-12/2.  “A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek-és fiatalkorúak segítése” című pályázat benyújtásának támogatása (letett anyag) (2 db határozati javaslat)

40./ Döntés a Konrad Lorenz Természet-és Állatvédő Egyesület támogatásáról letett anyag (1 db határozati javaslat)

41./ Civil szervezetek támogatása tanoda program megvalósításához (2 db határozati javaslat) letett anyag

42./ A hódmezővásárhelyi 0822/53 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése letett anyag (1 db határozati javaslat A és B változat )

(Forrás: Göbl Vilmos sajtóreferens, Hmv. Polgármesteri Hivatal)