A Magyar Köztársaság belügyminisztere eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Rendőrség Napja alkalmából „Az Év Rendőre” miniszteri díjat adományozta vezetői kategóriában dr. Lukács János r. dandártábornoknak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. Az elismerés jelentőségét tovább növeli, hogy alapítása óta első alkalommal ítélte oda a bizottság megyei főkapitánynak, melyet Tábornok úr a Belügyminisztérium központi ünnepségén vett át.

A belügyminiszter szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül „Bátorság Érdemjel” kitüntető címet adományozott Bársony Csaba r. törzszászlósnak, a Makói Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának. Huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgálatellátása elismeréseként rendőrségi főtanácsosi címet adományozottSebestyénné Laurik Ágnes r. alezredesnek, a Szentesi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetőjének.

Az országos rendőrfőkapitány a szolgálat példamutató teljesítéséért soron kívül előléptette rendőr alezredessé dr. Darvasi Richárd r. őrnagyot, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség osztályvezetőjét, és Nagy Sándor r. őrnagyot, a Makói Rendőrkapitányság osztályvezetőjét.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Temes Megyei Rendőr-főfelügyelőséggel fennálló hatékony rendőri együttműködés megvalósítása, annak folyamatos ápolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként kard tárgyjutalomban részesítette Popescu Gheorghe-t, a Temes Megyei Rendőr-főfelügyelőség vezetőjét, az eredményes határ menti együttműködésért pedig Ioan Handra-t, a Temesvár Területi Határrendőr Felügyelőség vezetőjét. A főkapitányság és a Szegedi Ítélőtábla közötti példaértékű együttműködés kialakítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül dísztőrt adományozottdr. Heidrich Gábornak, a Szegedi Ítélőtábla elnökének. Tárgyjutalomban részesítette dr. Patakiné dr. Csurgó Ildikót, a Szentesi Városi Ügyészség vezető ügyészét, a Szentesi Rendőrkapitányság és a Városi Ügyészség közötti példaadó szakmai együttműködés kialakítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül. Ugyancsak tárgyjutalmat kapott Sévity Szvetozár tolmács, a főkapitányság külkapcsolati tevékenységének segítése terén kifejtett kiemelkedő fordítói munkája elismeréséül.

A Csongrád megyei rendőrfőkapitány kiemelkedő munkájuk elismeréséül soron kívül előléptette rendőr főtörzszászlóssá Fehér László r. törzszászlóst, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség okmány és gépjármű szakértőjét, rendőr törzszászlóssá Jani Béla (Makói Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója), Kapás Tamás (Szentesi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja) Nagy-György Zoltán (Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség referense) r. zászlósokat, rendőr zászlóssá Csókási Edit (Kisteleki Rendőrkapitányság ügyeletese), Csernus János (Szegedi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja), Mazán Judit (Szegedi Határrendészeti Kirendeltség segédelőadója), Siska Gábor(Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság járőrvezetője), Szöllősi Norbert (Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja) és Túri Adrienn (Csongrádi Rendőrkapitányság nyomozója) r. főtörzsőrmestereket.

A Csongrád megyei rendőrfőkapitány emléklapot adott át azon munkatársainak, akik sport- és szakmai versenyeken kimagasló eredményeket értek el. A rendőrség munkájának segítése, illetőleg a migrációs tevékenység terén kifejtett eredményes munkájuk elismeréséül 8 polgárőrt részesített tárgyjutalomban.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. képviselője jutalmat adott át azon nyomozóknak, akik a társaság sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények felderítése és vizsgálata trén kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Forrás: Dr. Tuczakov Szilvána r. alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője