Szintén kedden a SZE-EM-en Bocskai szabadságharc és következményeiről tartelőadást dr. Papp Sándor egyetemi docens (SZTE-BTK Történeti IntézetKözépkori és Kora Újkori Magyar Tanszék) az Emlékpont történelmiszabadegyetemén április 3-án, kedden 17 órától. Az 1604-ben kezdődöttBocskai-szabadságharc biztosította a magyar rendi jogokat, Erdély részlegesfüggetlenségét és a vallásszabadságot. Bocskai pedig a hajdúk zömét kiemeltea földesúri fennhatóság alól, és közösségi kiváltságokkal, katonáskodásikötelezettséggel a hajdúvárosokban telepítette le őket.

Elek Andrásközönségkapcsolati munkatárs