A Magyar Honvédséget Géczi Norbert, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljának főtörzsőrmestere, valamint Sárközi István főtörzsőrmester, az MH 25. Klapka György Lövészdandár tiszthelyettese képviselte.


A kurzuson a szlovének mellett amerikai, osztrák, svájci, cseh, horvát, bosznia-hercegovinai, szerb, montenegrói és macedón katonák is részt vettek – szintén 2-2 fővel. A tanfolyam egyik célja az volt, hogy megismertessék a katonákkal a magashegyi viszonyok közötti harcászat és túlélés alapvető módszereit, a másik pedig az, hogy a NATO tiszthelyettesei megismerjék a szövetség történetének első olyan hivatalos okmányát, amely az altisztekre vonatkozó NATO standardokat és iránymutatásokat rögzíti. (NATO NCO Strategy and Recommended NCO Guidelines for the NATO Alliance).

Az új dokumentum fő feladata, hogy ösztönözze a szövetség tagországait a további altiszti kezdeményezésekben, valamint segítséget nyújtson mindazoknak, akik haderejüket, ezen belül az altiszti kart jobban meg kívánják feleltetni közös kihívásainknak. A NATO katonai műveletei megkövetelik a rangidős altisztek egységes, megbízható hálózatát, együttműködő képességét, a közös gondolkodást, a tapasztalatok megosztását és még sok egyebet, amit a közös jelleg, vagyis katonai identitásunk magában rejt. Minden nemzet katonájának prezentációt kellett tartani saját nemzeti tiszthelyettes-képzésének folyamatáról és annak lehetőségeiről.

Az egy hétig tartó képzés tantermi és terepfoglalkozásokból állt. A katonák megismerték és gyakorolták a sífutást magashegyi terepen, a túlélés alapvető módszereit, a sebesültszállítást, a lavina által elragadott személyek felkutatását és mentését. Lehetőség volt a szlovén hadseregben rendszeresített gépkarabélyok és mesterlövészfegyverek kipróbálására is. Az utolsó nap biatlon versennyel zárult.

A tanfolyamon résztvevőknek a kiképzés mellett szerveztek egy utat a közelben levő Kobarid város hadtörténeti múzeumába is, ahol sok magyar katonai emlék található, mivel az Első Világháborúban Nagyváradról küldött magyar katonai egységek védték a környék hegycsúcsait és magaslatait.

 

Forrás:
MH 5. BILDD / 24. BGFZ