A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés,  102. § (2) bekezdés a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

11/ 1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § bekezdése alapján Kistelek Város óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg Kistelek Város Képviselőtestülete:

Beíratás a 2012/2013. nevelési évre:

időpontja:

 

2012. április 16.-20.-ig, 8.00 – 12.00 óra között.

 

Helyszíne:

TKI KÖZOKTATÁSI és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉBE és a SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBA

SEJBEN JÓZSEF Tag. int. vez.-nél,

(Kistelek, Ifjúság tér 1.sz.)

TKI KÖZOKTATÁSI és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBA –

CSÍKOSNÉ FRÁNYÓ MÓNIKA Tag. int. vez. h.-nél.

(Kistelek, Petőfi u. 28. sz.)

Bölcsődébe jelentkezhetnek mindazok a gyermekek, akik 2012. szeptember 01. után töltik be a 3. életévüket.

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2012. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:

–   a beíratandó gyermeket,

–         a szülő személyi igazolványát, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,

–         az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kártyát,

–         a gyermek TAJ kártyáját,

–         ha van a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot.

 

Forrás:
Sejben József
tagintézmény vezető