Négy intézmény – a szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola, a makói József Attila Gimnázium, a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, valamint a Csongrád Megyei Közművelődési Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK – esetében két pályázat érkezett.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése értelmében a benyújtott pályázat tartalma – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel, ezért a pályázók személyéről tájékoztatást nem adhatunk.

A közoktatási intézményvezetők pályáztatása a következő forgatókönyv szerint zajlik:

1. Az oktatási intézményekben február 10-ig megalakultak a nevelőtestületek által választott – elnökből és két tagból álló – előkészítő bizottságok. Az előkészítő bizottságok elnökei – a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után – az intézményben véleményezési joggal rendelkezők részére valamennyi, határidőben benyújtott pályázatot átvették, és egyeztették azt az időpontot, amelyen belül a véleményeket ki kell alakítani. Az előkészítő bizottságok feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület értekezletét (értekezlet helyének kijelölése, időpontjának meghatározása, meghívók szétküldése, pályázatok ismertetése stb.).

Az eljárás során a nevelőtestület, az intézmény alkalmazotti közössége, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék (kollégiumi szék, óvodaszék), a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat illetőleg szakközépiskola és szakiskola esetén a megyei gazdasági kamara jogosult arra, hogy véleményt nyilvánítson. A pedagógus szakmai szervezet a pályázati határidő lejártáig jelenthette be a pályáztatónak, ha élni kíván véleményezési jogával, ilyen jelzés azonban a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központhoz a határidőig nem érkezett.

2. Az előkészítő bizottságok az alkalmazotti értekezlet után, de legkésőbb március 14-ig átadják az intézményben kialakított véleményeket a pályáztatónak. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok, a pályázatokkal kapcsolatosan kialakított vélemények valamint a szavazások eredményei közérdekből nyilvános adatok, melyeket – a véleményezési eljárás után – a közoktatási intézmény honlapján, (annak hiányában a helyben szokásos módon) nyilvánosságra kell hozni.

3. A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott öttagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A meghallgatásokra február 24-e és március 14-e között kerül sor.

4. A bizottság március 19-ig javaslatot tesz az intézményvezető személyére, amelyről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője dönt, március 31-ig.

Mint ismeretes, az intézményvezetői pályázatok kiírását a megyei intézményfenntartó központok által átvett iskolák esetében a fenntartóváltás indokolta és a megyék konszolidációjáról szóló törvény írta elő. Csongrád megyében ez kilenc közoktatási intézményt érint. Mint azt már korábbi közleményünkben jeleztük, az esetleges igazgatóváltás az iskolákban semmiféle fennakadást nem okozhat, hiszen a jelenlegi vezetők megbízottként augusztusig mindenképpen irányítják az intézményüket.

 

 

Forrás:
Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal