A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) felé kötelező regisztrációval kapcsolatos kifogások közül az MKOE a következő problémákra hívja fel a figyelmet:

A regisztrációs díj nem közteher, mert nem az államháztartást illeti. A közteherré minősítés ütközik a kamara közhatalmi hatásköri hiányával. A regisztrációt elrendelő törvény nem beszél arról, hogy az MKIK adószámot használhatná, a nyomtatvány szerint a nyilvántartást mégis e szerint vezetik, jogszabályi felhatalmazás nélkül.

A törvény nem említi a kapcsolattartási adatok rögzítését, a nyomtatvány ezt mégis kötelező adatként kéri be. Az MKIK például kötelező adatként jelöli meg a gazdálkodó vezetőjének mobiltelefon számát is. A törvény cégszerűen aláírt adatlapról beszél, a felettes jogszabályok miatt a meghatalmazott útján való eljárásról is rendelkezni kellene, ez azonban hiányzik.

A törvény nem beszél arról sem, hogy be kellene jelenteni a bankszámlaszámot, mégis a kamara ezt kötelező adatként kéri be. Miután a díj nem közteher, arról számlát kellene kiállítani, még akkor is ha azt általános forgalmi adó nem terheli. Ilyen esetben egy számviteli bizonylat is elegendő, azonban ezt nem a befizető állítja ki magának a bankszámlakivonat által, hanem azt az MKIK részéről kellene azt kibocsátani.

Az MKOE felhívja a figyelmet, hogy a kamarai regisztráció elmulasztásának nincs jogszabályi szankciója. A regisztráció kapcsán befizetendő ötezer forintot 2012. március 31-ig kell átutalni, vagy az MKIK területi irodáiban biztosított sárga csekken befizetni.

Forrás: MTI