Az új szabálysértési törvényt módosító kormányrendelet-tervezet előre meghatározott összegű, és a jelenleginél lényegesen nagyobb büntetéseket határoz meg egyes közlekedési szabálysértéseknél, például az elsőbbség adás és az előzés szabályainak megsértésénél, vagy az engedély nélküli vezetésnél.

Míg a most is hatályban lévő szabálysértési törvény mérlegelési lehetőséget ad az intézkedő rendőrnek, aki eldöntheti, hogy 5 vagy éppen 30 ezer forintos helyszíni bírsággal büntet egy elmulasztott irányjelzést, de – kisebb vétség esetén – akár úgy is dönthet, hogy csak figyelmezteti a szabálytalankodó autóst, a jövőben előre lehet majd tudni a büntetés mértékét.

Ha a kormányrendeletet elfogadják (melyet a kormány még nem tárgyalt meg), akkor a jövőben annak, aki például megsérti az előzés szabályait, a helyszínen 30 ezer, a büntetést később befizetve pedig 70 ezer forintot kell fizetnie. Annak, aki úgy vezet autót, hogy nincs jogosítványa, a helyszínen fix 50 ezer, amúgy 150 ezer forintos bírságot kell fizetnie. Így az is előre tudható, hogy aki az, aki átadja az autót olyan személynek, akinek nincs jogsija, a helyszíni bírság ötvenezer forint lesz lebukás esetén. Az egy hónapnál nem régebben lejárt műszakival közlekedő autós biztos 30 ezer forintos büntetést kap, ha viszont nem a helyszínen fizet, akkor 70 ezret.

Az új tervezet indoklása szerint a szabálysértési törvény XXVII. (kiemelt közlekedési szabálysértések) és a XXVIII. (közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések) fejezetében leírt szabályokat gyakran sértik meg, így a rendelet közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési célokat is szolgál. A büntetéseket a szubjektív elemeket kizárva szabják ki.

A 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekről az Országgyűlés tavaly december 23-án fogadta el. A törvény idén április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezután elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. A törvény az eddigieknél nagyobb szerepet szán a helyszíni bírság elrettentő hatásának, és jobban járnak azok, akik a helyszínen fizetnek, később ugyanis magasabb lesz a büntetés.

Szabálysértés fajtája Helyszíni bírság összege (Ft) Pénzbírság összege (Ft)
elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000
előzésre vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000
ha az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik jármű vezetésre jogosító okmánnyal 50 000 150 000
ha az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik jármű vezetésre jogosító okmánnyal 50 000 100 000
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint egy hónapja lejárt, de három hónapot nem haladta meg 30 000 70 000
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg 40 000 80 000
a jármű hatósági engedélyének műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt 50 000 100 000
megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése 40 000 80 000
autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni 50 000 100 000
a szmogriadó esetén bevezetett korlátozó intézkedések megsértése 40 000 80 000
víziközlekedésnél a hajóokmány hiánya 30 000 70 000
víziközlekedésnél a hullámkeltés tilalmának megszegése 30 000 70 000
csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000

forrás: origo / kormany.hu