A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi központi keretéből idén 10 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő támogatása céljából.

A pályázók köre: gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei, szövetkezetek, egyéni vállalkozások és cégek.

Pályázat legfontosabb feltételei:

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást legkésőbb 2012. november 30-ig befejezi,
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 • a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • illetve a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja,
 • a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves – folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
 • a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,
 • a támogatás odaítélése esetére – a beruházás befejezésétől számított legalább 3 évig, megfelelő fedezetet ajánl fel. Ez lehet a támogatási összeg:
  • 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény,
  • 150%-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan,
  • 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre.

Amennyiben a vállalkozás 2009. január 1-je előtt működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. (Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik.)

Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek valamint új épület, épületrész építésének költségei.

A támogatás mértéke:

 • új munkahelyenként legfeljebb 1,4 millió Ft/új munkahely.
 • az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben[1], településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b)  amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

A fenti összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni, melynek összege legfeljebb 2,5 millió Ft/új munkahely lehet.

 

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – Csongrád megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 50%-át. Ez a mérték kisvállalkozások esetében maximum 70%, középvállalkozások esetében maximum 60% lehet.

 

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: www.kormany.hu) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról, valamint átvehető a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken.

A pályázatot 2012. február 8-től 2012. március 30-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjához.

A pályázatok támogatásáról a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörében 2012. május 30-ig dönt.

Törjékné Pásztor Ildikó

Kirendeltségvezető

Csongrádi Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja

Hódmezővásárhelyi Kirendeltség