A szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek 1-11 hónap tekintetében havi rendszerességgel a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell teljesítenie a szakképzési hozzájárulási előleg bevallását, illetve befizetését. Első ízben 2012. január hónapjáról februárban kell az előleget bevallani, és befizetni!

A szakképzésre kötelezett a bevallott és befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetéről a tárgyévet követő év február 25. napjáig köteles az elszámolást tartalmazó bevallás benyújtására, illetve a kötelezettség megfizetésére.

A szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a 10032000-06056061 NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számlára kell teljesíteni.

 

Forrás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága