A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) – a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok eredményeként – megnyitja a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és ezzel párhuzamosan a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) források fennmaradó részét is. Az a cél, hogy Magyarország minél sikeresebben tudja lehívni a 2013 végéig rendelkezésre álló uniós forrásokat.

Pénzek képzésre, oktatásra

Az Új Széchenyi Terv keretein belül a TÁMOP a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá főképpen a munkaerő-piac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, valamint az emberi erőforrások fejlesztésével az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásnak köszönhetően. A program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése, amit elsősorban az emberi erőforrások minőségének javításával szeretne elérni a kormány. Ehhez a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra és a közművelődés eszközrendszerére, továbbá antidiszkriminációs eszközökre egyaránt szükség van.

A kormány bízik a 200 milliárd forintos keret maximális felhasználásában. Az elmúlt időszak eredményei mindenképpen bizakodásra adnak okot, hiszen 2010 júniusa óta számos intézkedés történt ebben az ügyben: egységes eljárásrend készült, egyszerűsödött és gyorsult a pályáztatás, csökkent a kifizetések előírt határideje.  A kormány szemléletváltást vezetett be a pályázati elbírálások esetében is, jelenleg minden fejlesztési forrás a gazdaság élénkítését szolgálja.

Az elmúlt másfél évben a változásoknak köszönhetően nemcsak a kifizetés, de a pályázási kedv is jelentősen megemelkedett, írja az NFÜ közleményében. A kifizetések összege is közel a négyszeresére nőtt a korábbi, átlag 5,5 milliárd forintos heti kifizetésnek.

Január végén Budapesten értékelte az Európai Bizottság az Európai Szociális Alapból megvalósuló magyarországi fejlesztéseket. Az Európai Bizottság képviselői üdvözölték, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok eredményeként – megnyitja a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi Megújulás Operatív Program és ezzel párhuzamosan a Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program források fennmaradó részét is, hogy segítse az uniós források sikeres lehívását.

Még több hitel nem csak kicsiknek

Január közepén megjelentek a közvetítők számára kiírt Kombinált Mikrohitel program módosított pályázati felhívásai is. (Kódszám: GOP-2011-4.1/2 és KMOP-2011-1.3.1/2) a közvetítők számára.

A módosítással a szövetkezeti hitelintézetek is bekerültek a hitelt nyújtó pénzintézetek körébe, a nyújtható hitelösszeg – közvetítői típustól függően – pedig 20 millió forintra bővült, akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellett. A kedvezményezettek köre is kibővült: eltörölték a 200 millió forintos árbevétel korlátot a támogatható mikrovállalkozások tekintetében, valamint azt, hogy a kevesebb, mint egy üzleti évvel rendelkező hiteligénylőtől a bankoknak kötelező legyen ingatlanfedezetet kérni.

A közvetítői pályázatok benyújtására, valamint a meglévő közvetítőknek az új feltételek szerinti átszerződésére 2012. január 18-tól van lehetőség, azzal a kitétellel, hogy legkorábban a Mikrovállalkozások fejlesztése című (GOP-2011-2.1.1/M illetve KMOP-2011-1.2.1/M kódszámú) pályázati felhívások 2012. évi módosítását követően léphetnek hatályba a megkötött vagy módosított közvetítői szerződések és ekkortól nyújtható támogatás a mikrovállalkozásoknak az új feltételek szerint.

forrás:piacésprofit