A napirendi pontok között megtárgyalják a város idei költségvetését, dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző beszámol a belső ellenőrzési csoport tavalyi utolsó negyedévének tevékenységéről, Vígh Áron, a Cseresnyés Kollégium igazgatója a testület előtt összegzi intézménye tavalyi munkáját, míg dr. Nagy Imre főigazgató a Tornyai János Múzeum és Közművelődési intézmény direktora a tavalyi év eredményei mellett az idei terveiről is tájékoztatja a testületet.

A közgyűlésről portálunk online tudósításban számol be.

Arnay