A cikkben az A.S.A. Köztisztasági Kft. nevében Reith Imre ügyvezető igazgató nyilatkozott, aggályát fejezve ki a készülő hulladékgazdálkodási törvénytervezettel kapcsolatban, jelezve, hogy álláspontja szerint nem fog megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyek jelenleg a hulladékgazdálkodást jellemzik. A külföldi tulajdonos kiszorul a piacról, az állam illetve az önkormányzat veszi át ezt a szerepet, a törvény egyetlen tollvonással számos közszolgáltatási szerződést semmissé tesz, és ez később akár perekhez is vezethet.

Dr. Kovács Pál a kisebbségi tulajdonos önkormányzat illetve HVSZ Zrt. által delegált ügyvezetőként reagált erre a nyilatkozatra. Mint mondta, nem tartja szerencsésnek, hogy ügyvezető társa ebben a kérdéskörben előzetes tulajdonosi egyeztetés nélkül nyilatkozott. Minden esetben indokolt egy egységes álláspont kialakítása a közvélemény irányában, bármilyen kérdésről is legyen szó. Az eltérő véleményt akár taggyűlésen is megvitathatták volna. Kovács Pál hozzátette: Ádok János, a HVSZ Zrt. elnöke ebben a témában rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezi.

A kisebbségi tulajdonos által delegált ügyvezető kifejtette, nem értenek egyet Reith Imrével, maga a törvénytervezet a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásával született, és számos olyan kiegészítő szabály nincs még kidolgozva, amelyek ismerete nélkül felesleges a törvényt bírálni. Ezek a törvénnyel együtt 2013. január elsejétől lépnek életbe.

Dr. Kovács Pál leszögezte, támogatják az önkormányzat részéről, hogy a stratégiai fontosságú szolgáltatások, mint a víziközmű vagy a hulladékgazdálkodás, visszakerüljenek az önkormányzathoz vagy az államhoz. Hangsúlyozta, a cikkben leírtakkal ellentétben államosítás ezen a területen nem történik, a törvény vagyonokat nem vesz el. Arról van szó, hogy a közfeladatok ellátásához hozzárendelik a feladat elvégzését közvetlenül is, azért, hogy ne álljon elő olyan helyzet, amely a hulladékgazdálkodást veszélyezteti. A megyén belül volt már rá példa, hogy egy nem önkormányzati szolgáltató nem volt hajlandó elszállítani a szemetet.

Az ügyvezető kitért arra is, hogy Vásárhely vonatkozásában az A.S.A. többségi hányada, mintegy 62 százaléka közvetetten spanyol tulajdonban van. Ez azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül 150 millió forint osztalékot fizet ki a cég a többségi tulajdonosnak. Ez a vagyon nem Magyarország gazdaságát erősíti, holott elvárható lenne, hogy legalább fejlesztési szinten kerüljön vissza az adott céghez. „Mindezeket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatások nemzeti tulajdonba való visszakerülése örvendetes és szükségszerű” – jelentette ki dr. Kovács Pál.

Kokovai Péter