Az idéntől hatályos kormányrendelettel kapcsolatban Gyapjas János tűzoltó századost, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét kérdeztük.

– Mennyire jellemző, hogy a kecskeméti társasházak lakói tárolásra használják a közös folyosókat?
– Találkoztunk ezzel a jelenséggel a múltban többször is, és vélelmezhetően ez a továbbiakban is előfordulhat.

– Mikor vétenek szabályt a lakásukon kívülre “terjeszkedők”?
– A menekülő utak, a vészkijáratok nem szűkíthetők le oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátó képesség ne legyen biztosítva. A folyosókon elhelyezett bútorok, egyéb tárgyak tűz esetén érdemben gátolják a menekülést. Ez senkinek sem lehet az érdeke.

– Semmilyen tárgy, még egy virágállvány sem lehet a folyosókon?
– Alaphelyzetben valóban nem lehet. De a katasztrófavédelmi kirendeltségtől, mint illetékes hatóságtól engedély kérhető például a menekülési útvonal leszűkítésére vagy ott éghető anyag tárolására. A kérelmezőnek ez esetben számítás alapján bizonyítania kell, hogy a kívánt állapot nem befolyásolja negatívan a benntartózkodók menekülési feltételeit.

– Mekkora bírságolási tételekkel lehet számolni?
– Menekülési útvonal, vészkijárat leszűkítése esetén, ha a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított, akkor kijáratonként 30-45 ezer forint között terjed a kiszabandó büntetés. Amennyiben a torlasz nem szüntethető meg azonnal, akkor a bírság kijáratonként 200-300 ezer forint is lehet. Közlekedőkön, folyosókon éghető anyagok, tárgyak engedély nélküli tárolása esetén a bírság 60-100 ezer forint lehet (közlekedőnként). Ha például a folyosó padlójának, falfelületének 30 százalékánál nagyobb mértékét borítják éghető anyaggal, akkor 1 millió forint a legnagyobb kiszabható összeg.

– Kötelező bírságolni?
– Igen. Jogszabály alkalmazóként a meghatározott tényállásoknál ki kell szabni a bírságot, csak az összeg nagyságát mérlegelhetjük.

– Terveznek-e valamilyen figyelemfelhívó közleményt kiadni, esetleg a közös képviselőket külön tájékoztatni?
– Minden lehetséges fórumon adunk tájékoztatást. A közös képviselőkkel jó az együttműködésünk, meghívnak bennünket a továbbképzéseikre, ahol tájékoztatást adunk a vonatkozó jogszabályi előírásokról.

– A tűzoltóság milyen időközönként ellenőrzi a társasházakat?
– Az ellenőrzési ütemterv alapján minden nyilvántartásba vett épület ellenőrzését legalább hatévente kötelező végrehajtanunk. Ezen felül a közérdekű panaszok/bejelentések kivizsgálásakor, tűzvizsgálatkor találkozhatunk ilyen esetekkel, harmadrészt az egyéb szakhatósági eljárásokkor, ha a társasház tűzvédelmét ilyen negatívan befolyásoló szabálytalanságot észlelnek a kollégák, akkor ez ügyben is kötelességünk eljárni.

Forrás: baon.hu