“Az erkölcsi értékek hangsúlyozása és a kötelező tartalmi elemek megjelenése lesz a készülő Nemzeti alaptanterv (NAT) legfőbb újdonsága” – ismertette a Magyar Hírlappal a várható változásokat az új NAT-ot kidolgozó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója. Kaposi József példaként elmondta, míg a jelenlegi szabályozás csak annyit tartalmaz, hogy a diákoknak verseket kell tanulni, az új alaptanterv előírja majd, hogy Arany János Családi kör című művét minden diáknak ismernie kell.

“Egyes területeken konkrét követelményeket határoz majd meg a NAT, mindenkinek meg kell tanulni például a Himnuszt, A reményhez című Csokonai-verset vagy a Nemzeti dalt, és fel kell dolgozni Mátyás király életét. Másutt lazábbak lesznek a kritériumok: Juhász Gyula vagy Márai Sándor munkássága esetén mindegy, hogy a szerző melyik művét tanítják” – fogalmazott Kaposi, aki szerint a “nemzeti közműveltségi kánon” létrehozása közös kulturális kódrendszer kialakítását jelenti, ami biztosítja az iskolák közötti átjárhatóságot, és lehetővé teszi a nemzeti azonosságtudat fejlesztését.

A több mint száz szakember közreműködésével készülő új alaptanterv a kiemelt fejlesztési feladatok közé sorolja, hogy olyan tantárgyközi tartalmakat is oktassanak, mint a gazdasági, pénzügyi ismeretek, a médiatudatosság, a társas kapcsolati kultúra, a honvédelem, az önismeret vagy a pályaorientáció. Az intézmények maguk dönthetik el, hogy a tárgyközi ismereteket – kivéve az erkölcstant, amely mindenhol önálló tárgy lesz – meglévő tantárgyakba beépítve vagy külön tanítják-e.
A 2013 szeptemberében életbe lépő új NAT vitaanyagát várhatóan még ebben a hónapban nyilvánosságra hozzák az OFI honlapján, ahol bárki véleményezheti – írja a lap.

Forrás: MTI