Hárommilliárd forintos pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági utak építésére, felújítására. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75 százaléka. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz január 31-ig

A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között. A pályázat utófinanszírozott, így a saját erő felhasználása, valamint a teljes kivitelezés után nyújtható be a támogatási kérelem.

Pályázat célja, lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építése, felújítása, szélesítése, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítése, felújítása, az építési normagyűjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

Szombat Mihály