Nagy volt ma a jövés-menés Kistelek határában, két jegyzőt is sokan kerestek meg a hír hallatán mindenféle érdeklődők, hogy az éhhalál szélén vannak lovak Balástyán. Dr. Somodi Lilla, Kistelek jegyzője Magyar Mihálynéhoz, Balástya jegyzőjéhez irányította az érdeklődőket, aki hírportálunkat is tájékoztatta az ügy részleteiről.

Mint mondta, valóban tart egy ember a község közigazgatási területén 8-10 lovat, úgynevezett szabad ridegtartásban. Az ugyan igaz, hogy a tartás körülményei nem a legoptimálisabbak, mivel a terület nincs bekerítve sem karámmal, sem villanypásztorral, hanem úgy oldotta meg a lovak őrzését a gazda, hogy egyik lábuknál kikötötte. Így egy-egy kisebb területen mozogva legeltek a lovak, a legelő közepén lévő tanyából rendszeresen itatta a jószágokat.

Magyar Mihályné azt is elmondta, hogy még az ősz folyamán kért a hatósági állatorvostól egy szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a tartás körülményei és a lovak egészségi állapota megfelelők-e, vagy valamilyen hatósági intézkedéssel be kell-e avatkozni. Októberben megkapta a hivatalos választ, hogy sem a lovak egészségi állapotával kapcsolatban, sem a tartás formájában kivetnivaló nincs.

Hozzátette: a szóban forgó tanyán nincs arra alkalmas hely, ahová a lovak el tudnának húzódni, ha esik az eső, szélvihar van, vagy hóesés. A tél közeledtével vélhető, hogy így kipányvázva tényleg nem a legszerencsésebbek a tartási körülmények. Ugyanakkor a helyszíni szemle során megállapították, hogy a lovak a legelőről táplálkozva természetes körülmények között vannak tartva, de arról nincs tudomásuk, hogy a gazda abrakolja-e őket.

Balástya jegyzője kedden reggel értesült a televíziós híradásban előző este elhangzottakról, illetve értesítette Kistelek jegyzője faxon egy állatvédő liga bejelentéséről, és kérte, hogy tegyen intézkedéseket, ha szükséges. Még a délelőtt folyamán dr. Szántó Tibor főállatorvos tájékoztatta Ujvári László polgármestert és a község jegyzőjét arról, hogy megtették a szükséges intézkedéseket, hogy a lovak a téli hónapokra istállóba, megfelelő élelmezési körülmények közé kerüljenek.

Hangsúlyozta: ez nem azt jelenti, hogy a gazda tulajdonából kikerülnének, bár nem zárkózott el az értékesítéstől sem. A lovak állapotának kérdésére reagálva Magyar Mihályné elhatárolódott a véleménynyilvánítástól, viszont két független állatorvos szakvéleményre hivatkozva megerősítette, hogy a lovak nem alultápláltak.

Az előzményekről a jegyző elmondta: 2011 nyarán költözött a lótartó gazda a tanyába, – melyet bérel ugyanakkor egy másik tanya vásárlása folyamatban van részéről – akkor találkozott vele személyesen.

A helyszínen járva a gazdát nem találtuk otthon, bevásárolni ment – mondta a tanya mellett tartózkodó néhány békés környékbeli ember, akik a védelmére érkeztek. Mint mondták: egész nap nagy jövés-menés volt a tanya körül, volt, aki már trélerrel, lószállítóval jött a hír hallatán, mert azt gondolták, ingyen elvihetők a lovak. Tőlük úgy tudjuk, hogy néhány lovat el is adott a gazdájuk, a többi pedig a téli hónapokra hamarosan fedett helyre kerül, mivel egy másik gazda befogadta azokat.

Molnár Attila