Elmondta: mindenekelőtt az új szervezet adta feladatokat kellett elvégezni, 2011 január elsejét követően a fogyasztóvédelmi felügyelőségek a kormányhivatalok szervezetébe integrálódtak, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak pedig a szakmai irányítás keretein belül kellett biztosítania a folytonosságot a hatósági munka tekintetében. Az átállás zökkenőmentesen zajlott le, az új felállásban pedig egy hatékony munkamegosztáson alapuló, eredményes és költségkímélőbb módszereket alkalmazó szervezetrendszer jött létre.
A főigazgató kifejtette: beérett az a jogalkalmazási politikában bevezetett változás is, amelynek célja  volt, hogy a vállalkozások is érdekeltek legyenek a jogszabályi előírások betartásában. Nem csupán azért, mert az első esetben a felügyelőségek nem bírságoltak, hanem azért is, mert a jogkövető magatartást a hatóság külön is értékelte a pozitív listára való felkerülést igazoló bizonyítvánnyal. Az alternatív ösztönző eszközöket mind a fogyasztók, mind a vállalkozások üdvözölték, ez kiderült többek között a második félévben lebonyolított Fogyasztóvédelmi Konzultáció kérdéseire adott válaszokból is.
Pintér István szerint az idei ellenőrzések eredményeiből alapján két fontos tapasztalat szűrhető le. Az egyik, hogy sok területen tovább javult a kifogásolási arány, azaz a kereskedők és a szolgáltatók egyre nagyobb arányban tartják be a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a területeket sem, amelyekkel kapcsolatban kiderült, hogy jogszabályváltozások nélkül nehezen kezelhető problémákkal találja magát szembe a fogyasztó. Ilyen többek között a már sajnos “slágertémává” vált termékbemutatós kirándulás – mondta a főigazgató.   
A másik fontos tanulság, hogy a vállalkozások nem éltek vissza a hatóság jogalkalmazási politikájában eszközölt változtatásokkal, azaz nem követtek el jogsértés azért, mert tudták, első körben “megúszhatják” a pénzbeli szankciót.
A tapasztalatok azt mutatják – mondta az NFH főigazgatója -, hogy a pozitív listára egyre többen szeretnének felkerülni, mind nagyobb számban jelentkeznek olyanok, akik maguk kérik a hatósági ellenőrzést. A konzultációban több tízezren vettek részt, és alapjaiban támogatták a hatósági gyakorlatot, és hasznos válaszokat fogalmaztak meg a fogyasztók a jövőre nézve is.
A várható változásokkal kapcsolatban Pintér István közölte: 2012 első felében a parlament elé kerül a fogyasztóvédelmi törvény módosítása, amitől a fogyasztóvédelem állami, szakmai és a civil szektorban dolgozó szereplői egyaránt sokat várnak. Fontos, hogy megszülessenek azok az új rendelkezések, amelyek az eddig kezelhetetlen problémákat orvosolhatóvá teszik. A hatósági munkában az új – jóváhagyása alatt álló – ellenőrzési és vizsgálati programban mindehhez képest olyan területeket vesz elsősorban górcső alá, ahol a problémák a legérzékenyebben érintik a fogyasztókat.
A Fogyasztóbarát Embléma pályázati rendszer bevezetésére az előkészületek és a kritériumrendszer kidolgozása folyamatban van, amennyiben a hatóságon múlik, 2012-ben a Fogyasztók Világnapján kiírhatják az első pályázatot – mondta Pintér István főigazgató.

Forrás: MTI