A törlesztő részletek esedékességekor, és a kötvény kibocsátásakor érvényes CHF/HUF árfolyam különbözetéből adódó összegre, a kockázatviselés arányában, igényt tartunk. Lázár János polgármester és dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző levele az Erste Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójához, Jelasity Radovanhoz:

Iktsz.: 22-11995-5/2011. Tárgy: jogfenntartó nyilatkozat
Erste Bank Zrt.

Jelasity Radovan
Elnök-vezérigazgató
Budapest
Népfürdő utca 26-28.
1138

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 414/2006. (09.07.) határozatában döntött 694 db 100.000,- CHF névértékű Hódmezővásárhely I. Kötvény elnevezésű értékpapír kibocsátásáról. E kötvényből származó fizetési kötelezettségünknek – jelen jogfenntartó nyilatkozatban leszögezettek mellett – eleget téve, a mai napon elutaltuk számlájukra az alább részletezett, szükséges CHF összegét.

Túl azon, hogy Hódmezővásárhely eddig is és ezután is teljesíti kötelezettségeit, a jelenleg fennálló tartozásunkkal kapcsolatban az alábbiakat kívánom leszögezni.

1. A fennálló szerződés alapján 2011. december 31-éig megfizetünk 2.238.844 CHF tőkét, valamint 1.178.199,87 CHF kamatot, összesen 3.417.043 CHF-et. Ezen összeg átutalásáról a mai napon gondoskodtunk.

2. Az 1. pont alatti összeg teljesítése nem elismerése tartozásunk teljes tartalmának, hiszen 2006. évben 173,41 CHF/HUF árfolyamhoz képest a jelenlegi árfolyam meghaladja a 251 CHF/HUF összeget. Jogfenntartó nyilatkozatunk alapja a közös kockázatviselés, illetve a magyar törvények szerint fennálló olyan jogelvek, amelyeknek a gazdasági életben, a pénzpiaci viszonyokban is érvényesülni kell.

3. A hazai bírói gyakorlat ilyen tárgyú döntéseiben hitelt érdemlően rámutatott arra, hogy az ez irányú jogviszonyokban, számos esetben nem érvényesülnek a polgári jog, szerződésekre vonatkozó rendkívül fontos alapelvei, ugyanis nem biztosított az alkufolyamat, ezáltal sérül a szerződő felek egyenjogúsága, hiszen az adós pozícióban lévő fél választási lehetősége csupán arra korlátozódik, hogy melyik pénzpiaci szereplővel szerződjön, a létrejövő jogviszony tartalmába már semmiféle beleszólása nincs. Nem érvényesül a jóhiszemű joggyakorlás elve, felmerül a jogalap nélküli gazdagodás, az együttműködési kötelezettség és a kárenyhítési kötelezettség teljesítésének hiánya.

4. Az elmúlt években többször tapasztaltunk olyan gyakorlatot az Önök részéről, amely nem az ügyfelekkel történő felelős partneri viszony előtérbe helyezését bizonyította részünkre. Erre példaként a 2008-ban elindított tranzakció kudarcát tudjuk felhozni, amelyet annak érdekében folytatott a város és a bank, hogy az akkor 141-145 CHF/HUF árfolyamon egy forint alapú kötvény kibocsátásával kivásárolhassuk CHF kötvényünket. Ezzel elkerülhető lett volna az a nem kívánt állapot, ami a jelenlegi többlet kötelezettségünket eredményezi. Ezzel nyilvánvalóan súlyos károkat okoztak nemcsak nekünk, de önmaguknak is. Ez is bizonyítja, hogy az ERSTE Bank Magyarország felelős a kialakult helyzetért, ami megalapozza, hogy kockázatot kell viselnie!

5. Az elvárható tisztességes piaci magtartás folytatása, és az Eu-ban hagyományos banki üzleti etika okán, kérjük Tisztelt Elnök-vezérigazgató Urat, hogy 30 napon belül, legkésőbb 2012. január 30. napjáig nyilatkozzanak, hogy a közös kockázat vállalás jegyében a veszteséget eredményező többletből mekkora összeget vállal át az ERSTE Bank. Amennyiben fenti időpontig nem kapunk érdemi választ, úgy a 2. pontban foglaltak alapján, minden szükséges és lehetséges lépést megteszünk a veszteség közös viselése érdekében, megfontolva természetesen a bírói út lehetőségét is.

6. Együttműködésük hiányában, mint a Hódmezővásárhelyi Állampolgárok megbízott vezetői, kötelességünk az ügyeinket minden fórumon képviselni, így a Magyar Országgyűlés jogalkotási és a Magyar Kormány végrehajtási segítségét fogjuk kérni az ilyen és ehhez hasonló banki magatartások hatékony eszközökkel történő felülvizsgálatára és megszüntetésére, egyben az európai illetékességű és hatáskörű szervekhez fogunk fordulni.

A leírtakkal összhangban leszögezzük, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hódmezővásárhely I. Kötvény tekintetében 2011. december 31. napján esedékes törlesztő részletet, és az ezt követően esedékes törlesztő részleteket azzal a jogfenntartással teljesíti az Erste Bank részére, hogy maga a teljesítés nem jelenti a követelés teljes körű elismerését. A törlesztő részletek esedékességekor, és a kötvény kibocsátásakor érvényes CHF/HUF árfolyam különbözetéből adódó összegre, a kockázatviselés arányában, igényt tartunk. Amennyiben a kötvény jelenlegi kondícióinál kedvezőbb feltételeket előíró jogszabályi környezet kerül kialakításra, úgy Önkormányzatunk az ezen új szabályozásnak megfelelő mértéken felüli, már teljesített törlesztések arányos részére is igényt tart.

A fentiek tükrében és eddigi magtartásuk ellenére készek vagyunk Önökkel együttműködni – ez az Önök szerződésben vállalt kötelezettsége is egyben.

Hódmezővásárhely, 2011. december 29.

Tisztelettel:

Lázár János                                                             Dr. Korsós Ágnes

Polgármester                                           Címzetes Főjegyző

Országgyűlési képviselő

 

 

 

Az eredeti dokumentum megtekinthető itt!

 

 

(Forrás: hodmezovasarhely.hu)