Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek megvásárlásához, birtoklásához, és ezek egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerinti felhasználásához. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék megvásárlásához, birtoklásához, és ezek egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolásához és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerinti felhasználásához. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek december 28. és január 5. közötti időszakban történő – egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó – birtoklásához, tárolásához.

Magánszemély továbbra sem birtokolhat petárdát. A talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.

Rendeltetésszerű használat esetében a pirotechnikai terméknek a használati és kezelési útmutatóban foglaltak szerint kell működnie.

Aki engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végez, többek között pl. petárdát – mint pirotechnikai eszközt – birtokol, a szabálysértési tv. 140.§ /1/ bekezdése értelmében, 100.000 Ft-ig terjedhető bírsággal,  aki  pedig a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi  a jelzett jogszabály /2/ bekezdése értelmében 50.000 Ft-ig terjedhető pénzbírságra számíthat., ami mellett persze a hatóság minden esetben elkobozza azt a pirotechnikai terméket, amelyre a cselekményt elkövették.

 

Kovács Péter