A lelkész szerint karácsony üzenete a ma embere számára az, hogy az Isten kinyújtja a kezét az emberiség felé. Az ember öröktől fogva vágyakozott arra, hogy az Istent vagy az istenséget megismerje, és sok erőfeszítést tett ennek érdekében. Ez vagy sikeres volt vagy sikertelen, de az Isten elindult az ember felé azért, hogy megtalálja, és kinyújtsa felé a kezét.

Karácsonyt a szeretet ünnepének is mondják. Ennek kapcsán Tóth Imre megjegyezte, hogy az emberek többsége az emberi szeretetet érti ez alatt, mondván, az a fontos, hogy mi emberek szeressük egymást. Az egyház viszont azt tanítja, hogy van egy magasabb rendű szeretet, amely fölötte áll az emberi szeretetnek, úgyhogy pontosítani kellene, hogy a karácsony az isteni szeretet ünnepe. Persze ha Isten szeret bennünket, és mi ezt megértettük, akkor egymást is megpróbáljuk szeretni, elfogadni. Így másodrendű módon érvényes, hogy az emberi szeretnek és a családnak is az ünnepe ez.

– Hogyan készíthetjük fel a szívünket az ünnepre? – tettük fel a kérdést a lelkipásztornak. – Talán többet kellene csöndben lennünk és passzívnak lennünk. Ilyenkor karácsony előtt túl nagy a mozgás, mindenki úton van, mindenki lázasan készülődik, sokkal többet eszünk, sokkal többet vásárolunk, és lehet, hogy ilyen módon az ember elfut a mellett a lényeg mellett, amely egyszerűen szemlélődést igényelne tőlünk – felelte, majd példaként említette, hogy a babilóniai bölcsek semmi mást nem tesznek, csak elindulnak a betlehemi jászol-bölcső felé, hogy találkozzanak a gyermekkel, Krisztussal, és megállnak álmélkodva, amikor megtalálják, és egyszerűen tiszteletet tesznek neki és imádják őt. Tehát addig aktívak, hogy eljussanak a vele való találkozásra, de aztán passzívak lesznek, megpróbálják elfogadni mindazt, amit ez a közeledés hirdet.

Kokovai Péter

 

Istentiszteletek a székkutasi református templomban az ünnep alkalmából:

– December 24.(szombat), du.16 óra – Istentisztelet a hittanosok szavalatával

– December 25.(vasárnap), de. 10 óra – Ünnepi Istentisztelet, úrvacsorával

– December 26.(hétfő), de. 10 óra – Ünnepi Istentisztelet, úrvacsorával