A program lényege, hogy az iskolához tartozó óvodából azoknak a gyerekeknek a szülei választhatják az ovi-sulit, akik már betöltötték az ötödik életévüket, de nem a nagycsoportban, hanem az iskolában kialakított óvodai csoportban szeretnék, hogy felkészüljenek a gyerekek az iskolára. A gyerekekkel két, óvónői és tanítónői végzettséggel rendelkező pedagógus foglalkozik, akiknek munkáját az első évben pedagógiai asszisztens is segíti, valamint a nevelési tanácsadó fejlesztőpedagógusai napközben egyéni fejlesztéssel segítik a gyerekek nevelését.

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes elmondta: a vásárhelyi program előnye, hogy a gyerekek nevelése az iskola épületében, de óvodai környezetben folyik, óvodai módszertani kultúrával kapnak olyan speciális segítséget a fejlődésükhöz, amellyel eredményesebbek lehetnek az iskolában. A docens elmondta azt is, hogy konferenciákon találkozott az óvodai intézményt vezető Molnáré Dobsa Magdolnával, ahol érdeklődve hallgatta a módszerről tartott beszámolóját, és elhatározta: személyesen is felkeresi az intézményt.

A főiskolai intézetvezető elmondta: A szegregáció felszámolására kidolgozott vásárhelyi módszer elismerést vívott ki az oktatási szakemberek körében, és az ovi-suli program is megoldást jelenthet olyan problémákra, amelyre eddig a hagyományos módszerek nem adtak adekvát választ.

Az iskolát igazgató Patócs Anikó leszögezte: a módszer mérhető eredményeket produkált, azok a gyerekek, akik az ovi-suliban részt vettek, könnyebben kezdték az első osztályt, és az első két évfolyam bizonyította, hogy az ovi-suli éve után iskolaérett kis csapattá formálódnak, akiket a két pedagógus elkísér egészen a második osztály végéig.

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes a délután folyamán az iskola tanárainak az iskolaértettség kérdéseiről tartott szakmai előadást.

Arnay

##audio:23##