A szakmai utaknak első sorban az ismeretek szélesítése és a kapcsolatok kiépítése a fő célja. A magyar kutatók olyan problémákra keresik a választ, amely már valamilyen formában jelen van hazánkban vagy éppen egyes új bűncselekmények megjelenése várható, amelyre a magyar jogrendszerünknek is időben kell reagálnia. A társadalmak és a technika fejlődésével világszerte új és új bűncselekmények jelennek meg, erre nemzetközi szinten keresik a kutatók a lehetséges megoldásokat tájékoztatott Dr. Karsai Krisztina.

Dékán-helyettes Asszony! Milyen konferencián vettek részt és hány napig tartózkodtak Kínában?

Két kollégámmal Dr. Szomora Zsolt egyetemi docenssel és Neparáczki Anna Viktória doktori ösztöndíjas hallgatóval Pekingben voltunk egy hétig a `International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era` szervezet harmadik közgyűlésén, aminek témája a terrorizmus elleni küzdelem volt.

A világ egyik leghíresebb kínai büntetőjogásza Wang professzor már járt Szegeden, itt az Állam- és Jogtudományi Karon. Most ezen a konferencián találkoztak-e?

Igen, találkoztunk, s Wang professzor meghívott bennünket a Peking University jogi karára, ahol megmutatta nekünk a campust és a jogi kar könyvtárát is.

Önök miről tartottak előadást?

A terrorizmus elleni büntetőjogi fellépés magyar szabályait és tapasztalatait ismertettük.

A konferencián mely téma váltotta ki a legtöbb felszólalást, érdeklődést? Jól láttam a képeket nézegetve, hogy nagyon bensőséges volt a légkör, hiszen a delegációk előtt teás kannák, díszes porcelánok sorakoztak? Egészen különleges vendégszeretetben lehetett részük!

Már volt alkalmam máskor is átélni kínai konferencia légkörét: mivel nem preferálják a kávézást, a konferencia közönsége teázásra van `kényszerítve` úgy, hogy rendszeresen cserélik a teafüvet (a zöld tea egyik fajtáját kínálják ilyenkor mindig) és a teáscsészéket folyamatosan újratöltik forróvízzel. Valóban kellemes hangulatot teremt és nem utolsósorban jó illatú is…
A konferencián a terrorizmus ismérveire nézve érkezett a legtöbb hozzászólás és azzal kapcsolatosan, hogy jogi szabályozásban ezek közül mi az, amit meg lehet ragadni úgy, hogy globális elfogadást nyerjen például egy nemzetközi egyezmény képében.

Kína dinamikusan fejlődő ország. Milyen a munkamorál és a munkabírás az egyetemen, milyen a jogászképzés Kínában?

Tapasztalatom szerint sokat dolgoznak az oktató kollégák, a hallgatók pedig sokat is tanulnak, az éppen elvégzendő feladatra való koncentrálás és a fegyelem általában véve jellemző.

A fejlődő gazdaság, az óriási mértékű lakosság minden bizonnyal számos megoldandó kérdést vett fel. Néhány mondatban le tudná írni milyen a kínai büntetőjog? Milyen problémákkal állnak szemben?

A kínai büntetőjog folyamatosan fejlődik napjainkban is. Ott a jogfejlődésnek nincsenek olyan hagyományai, mint az európai térségben, a mai értelemben vett kodifikált büntetőjog kezdetei az 1970-es évekre vezethetők vissza. Emiatt a `problémáikat` mai európai büntetőjogi gondolkodással kevéssé lehet megközelíteni: a büntetőjog területén is az útkeresés fázisában vannak.

Ilyen konferenciákon nagyon kényes kérdésekben is állást foglalnak a kutatók. Kínában ma is van halálbüntetés, ennek a visszatartó erejéről, hogyan vélekednek?

Ez a Forum elkötelezte magát a halálbüntetés globális eltörlése mellett, a Forumban aktív kínai kollégák is osztják ezt a véleményt.

Kellemes meglepetésben volt részük Pekingben, hiszen a kínai magyar nagykövet is köszöntötte a delegációt!

Valóban. Találkoztunk Pekingben a magyar nagykövettel Dr. Kusai Andrással és a pekingi főkonzullal Dr. Sárközy Péterrel is, akikkel magyar és kínai felsőoktatási együttműködések lehetséges változatairól és általában véve a magyar-kínai kapcsolatokról beszélgettünk.

A nagy csoport képen balról jobbra:

Neparáczki Anna Viktória PhD hallgató, Dr. Szomora Zsolt docens, Dr. Kusai András kínai magyar nagykövet, Dr. Karsai Krisztina dékánhelyettes és Dr. Sárközy Péter pekingi főkonzul

Dr. Karsai Krisztina
Szilágyi Bay Péter