Az idei jubiláris, 10. tanácskozás keretében Ribár Béla akadémikus, a VMTT egykori alapító elnöke halálának ötödik évfordulójáról, valamint Hegedűs Antalról, a 2010 decemberében elhunyt történészről emlékeztek meg. “Két olyan tudósról van szó, akik sokat tettek az európai, illetve a magyar tudomány hírnevének öregbítéséért, emellett pedig foglalkoztak a vajdasági magyarság sorskérdéseivel, az oktatás, a felsőoktatás, illetve a tudományos publikációk útján” – emelte ki a szombati tanácskozás megnyitóján Szalma József, a VMTT elnöke.
Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) felsőoktatási és tudományos ügyekkel megbízott tanácsosa beszédében azt hangsúlyozta, hogy az “MNT egyik legfontosabb célkitűzése a vajdasági magyarság képzettségi szintjének növelése és ezáltal versenyképességének megőrzése”.
Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete beszédében így fogalmazott: “Minden közösségnek kell, hogy legyen egy vezető csoportja, amely irányt mutat, hiszen az utánpótlásról gondoskodni kell”.
Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatója kifejtette: “A Kárpát-medence népeinek, beleértve a szerbeket, románokat, horvátokat, magyarokat, kétszáz év után először több a közös érdeke, mint az érdekellentéte”.
Mezey Barna akadémikus, az ELTE rektora, az új magyar felsőoktatási törvényről tartott előadást. Az egész napos tanácskozáson több mint 40 vajdasági és magyarországi társadalom-, illetve természettudományi előadás hangzott el: a társadalomtudományi referátumok zöme a vajdasági magyarság múltját elemezte, a jogi tudományok képviselői a jelennel foglalkoztak, a természettudományos munkák pedig a jövőről szóltak.Forrás: MTI