A szemerkélő esőben Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referens köszöntötte az emlékezőket, majd felelevenítette az 55 évvel ezelőtti országos és mindszenti eseményeket. Mint mondta, gyorsan eljutott a forradalom híre Mindszentre, ahol a községháza előtt gyülekezve követelték az emberek a tanácsi és pártvezetők távozását, a TSz feloszlatását, a földek, a kisajátított tulajdon visszaadását. Majd forradalmi bizottságot választottak, akik meg tudták őrizni a nyugalmat és a rendet a községben. A legnagyobb tüntetésre november 1-jén került sor a községháza előtt. Akkor állították fel a hősök emlékére azt a keresztet, melynek ma a kopjafa áll a helyén.

A események felidézése után Berta Róbert alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz, aki a forradalom eseményei mellett szólt arról is, hogy az nem volt hiábavaló. 1956 ütötte ki az első téglát a szocializmus falából. A párt sem tudott vele mit kezdeni, elrettentő példákkal akartak megmutatni, hogy mi vár azokra, akik felemelik a hangjukat. Ám hiába volt tabutéma `56, hiába próbálták eltörölni, az emberek nem felejtettek. A forradalom továbbélt az emlékekben, az emigrált rokonok képeslapjaiban, a mindennapi humorban, házilag terjesztett tiltott jegyzetekben. Ott lappangott egy igazságosabb, jobb jövő ígérete, és csak idő kérdése volt, meddig tart a kényszerű hallgatás. Az alpolgármester szólt arról is, hogy a rendszerváltás óta nyilvánosan is megemlékezünk, fejet hajtunk, és büszkén gondolunk azokra, akik azért harcoltak, hogy a jövő nemzedékének szabadabb, békésebb élete legyen.

A beszédet követően `Az 1956-os forradalom emléktáblájánál`, `Az 1956-os forradalom 50. évfordulója emlékére` állított emléktáblánál és az 1956-os forradalom hőseinek tiszteletére állított kopjafánál helyezték el koszorúikat az emlékezők, a városvezetés, a civil szervezetek és csoportok képviselői: így elhelyezték az önkormányzat, a Magyar Tartalékosok Szövetségének Mindszenti Szervezete, a Mindszenti Polgárőr Egyesület, a Mindszenti Általános Iskola, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Mindszenti Alapszervezete, Segítőkéz Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Fidesz Mindszenti Szervezete, a Mindszenti Lovas Klub és az Együtt-Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egyesülete koszorúját.

Az ünnepség a Városháza dísztermében folytatódott, ahol a Városi Vegyeskar Száraz Nagy Györgyné vezetésével betöltötte hangjával a termet, míg énekelték, hogy Áradj zene, drága zene vagy Éljen hazánk, magyar nemzetünk! A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézményének 7-8. osztályosai adtak megható műsort versekkel, dallal visszaadva a maguk által át nem élt, de átérzett pillanatokat. Az ünnepi műsorra a gyerekeket Szécsényi Aranka, Mihály Jánosné és Kormányné Takács Orsolya készítette fel.

Mint minden évben, idén is október 23-án adták át a `Mindszent Városért` kitüntetést, amelyet olyan személynek ítélnek oda, aki nem kötelesség, hanem szívük-lelkük diktálta parancsnak, késztetésnek engedve tesznek, tettek éveken át sokat Mindszentért és lakóiért. 2011-ben, az idén 90. születésnapját ünneplő Kispál Ferencnek adta át az elismerést az alpolgármester. Kispál Ferenc 1962-től a Háziipari Szövetkezet elnöke volt nyugdíjba meneteléig, ma 4 unoka és 3 dédunoka szeretetét élvezi. Mindszent gazdasági életére jelentős hatása volt. Akik szakirányítása alatt dolgoztak, a mai napig szeretettel beszélnek róla. Több száz személy dolgozott a 60-as, 70-es években ott. Mikor átvette az irányítást 1962-ben még csak egy kis tanyán folyt a munka, de aztán sikeres tevékenysége folytán az akkori kor modern manufaktúrájává vált. Megépítették a kötőüzemet, új ágazatként a kosárfonást honosította meg Mindszenten.

A kitüntetés átvétele után Kispál Ferenc is szólt a jelenlévőkhöz: az embernek természetéből fakadóan jólesik az elismerés, ő is így van ezzel. Hálás szívvel köszönte meg azoknak, akik kezdeményezték, és az önkormányzatnak is, hogy neki adományozták. Több mint 30 évig volt részese a közéleti munkának, így néhány gondolatot megosztott a tapasztalatairól: abban az időben sok fejlesztés, fejlődés történt Mindszenten. A közvilágítás megérkezése, a komoly lakossági segítséggel épülő szilárd burkolatú járdák, ivóvízellátás, a víztorony és a két alvízmű kialakítása, a lakossági gázellátás kiépítése, a szilárd burkolatú közutak építése. A lakosság sem volt rest lapátot, ásót fogni, és részt venni a munkában. Utalt a szennyvízberuházás, a csatornázás ma igen aktuális beruházásáról: `Ma is komoly feladat előtt áll Mindszent önkormányzata és lakossága. Sok bírálat, kritika érkezett. Érzi ugyan a lakosság, hogy szükség van erre, de érzi a terhet is.` Reméli, hogy a szennyvízberuházás tovább fogja Mindszent arculatát javítani, erősíteni.

Kispál Ferencet élete fordulópontjairól, mérföldköveiről kérdeztük. Szegény, paraszti családból származik, a tanyán haszonbéresként élte fiatalkorát, majd katona lett. A katonasága összeért a második világháborúval. Három és félévet töltött Oroszországban hadifogságban, így a katonasággal együtt összesen hat és félévig volt távol a családjától. Ez egy emberpróbáló időszak volt, de átvészelte. A háziipari szövetkezetnél dolgozóként kezdett, kosarat font 11 évig, majd 1962 karácsonya előtt a tagság kezdeményezésére vette át a vezetést. Több mint 21 évig vezette a szövetkezetet, onnan ment nyugdíjba. A termékeket értékesíteni komoly feladat volt. Amikor a szövetkezetet átvette, a termelési értéke alig haladta meg a 2,5 milliót. Mikor távozott, ez az összeg 51 millió volt. Nagy élmény volt: annyi embernek munkát adni. Sokan dolgoztak ott, volt, aki teljes állásban, volt, aki kereset-kiegészítésként. A családja kezdeményezésére úgy döntött, leírja az életútját, ami szintén nagy feladat.

A vasárnapi megemlékezésen a városi kitüntetés mellett egy másik elismerést is átadtak. Dr. Palotai Jenő nyugalmazott ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnöke adta át a `Magyar Tartalékosokért Emlékérem` kitüntetést Széll Pál tartalékos mérnök törzszászlósnak. Kiemelkedő, segítő és támogató együttműködő munkája elismeréseképpen a MATASZ megalakulásának 10. évfordulója alkalmából a megyei elnök kezdeményezésére adományozta a kitüntetést a mindszenti szervezet alelnökének Dr. Czuprák Ottó, a MATASZ elnöke.

Széll Pál a mindszenti egyesület megalakulása óta tevékenykedik a tartalékosoknál, nyolcadik éve. Nagyon jólesett neki az elismerés, nagyon büszke az országos elismerésre. Beszélt arról, hogy a tartalékosok szövetsége azoknak az embereknek az összefogása, akik vonzódnak a fegyveres testülethez. Igyekeznek ott lenni minden városi rendezvényen, a családtagokat is bevonni. Büszkék rá, hogy a fiatalok mondhatni a felét teszik ki a tartalékos szövetségnek. Kiemelte a tartalékosoknál fontos barátságot is, ami a jelszavukban is szerepel: “Legyünk Barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk”

Juhász Éva

Megosztom!
|