Az ellenőrizhetetlen, átláthatatlan díjmegállapítási gyakorlat egyes rádiókat indokolatlan előnybe hozott másokkal szemben. A fővárosban volt olyan kereskedelmi médiaszolgáltató, amely fajlagosan tized akkora díjösszeg ellenében sugározhatott, mint az ugyanott hallható másik rádió.

Az egész piacra egységesen alkalmazott szabályok hiányában egyes rádiók kiugróan magas, mások aránytalanul alacsony díjat fizettek a működésért. A Médiatanács ennek megváltoztatása érdekében a médiatörvényben foglaltak alapján egységes és átlátható díjszabási rendszert dolgozott ki. A díjszámításnál a vételkörzet nagyságát, a vételkörzetben élők számát és vásárlóerejét is figyelembe veszik. Ezzel a legtöbb rádió jól jár, mert kevesebbet kell fizetnie. Ugyanakkor a korábban kirívóan kevés éves díjösszeg kikötésével megszerzett jogosultságokat, azok újrapályáztatásakor már magasabb összegű éves díjak mellett lehet megszerezni.

A Helyi Rádiók Országos Egyesülete, mint az ország legnagyobb taglétszámú rádiós szakmai és érdek-képviseleti szervezete már 2009-ben kezdeményezte az ORTT-nél a díjfizetés rendszerének átalakítását. A HEROE akkori javaslatának lényege alapjaiban megegyezik a mostani díjkoncepcióval: eredendően a gazdaság eltartóképességét figyelembe véve kell a médiaszolgáltatások által fizetendő díjakat rögzíteni. A szakmai szervezet álláspontja mindvégig az volt, hogy mivel a rádiók jelentős többsége tisztán piaci alapon működik, nem lehet a gazdaság teljesítőképességétől elvonatkoztatni. Ráadásul ez a módszer alkalmas a regionális különbségek rendszeren belüli érvényesítésére is.

Közel egy éve zajlik az a munka, amelynek részeként a Médiatanács két átfogó intézkedését is magában foglaló beavatkozással igazságos piaci versenykörnyezet lehet teremteni a helyi és körzeti rádiók számára. A Médiatanács első ezt célzó döntése 2011 januárjában, a bázisdíjak 25%-os, országos csökkentése volt. A folyamat várhatóan egy év leforgása alatt, 2012 januárjában fejeződik be a mikor a tanács valamennyi helyi és körzeti rádió műsorszolgáltatási szerződését hatósági szerződéssé alakítja át, és ennek során az abban foglalt díjakat is felülvizsgálja.

2012-re egyenlő esély minden rádiónak

Az új díjszámítás alkalmazása szempontjából egyértelmű a helyzete a jelenleg pályáztatás alatt álló 59 helyi és körzeti frekvenciának. Ezek hasznosítására vonatkozóan a Médiatanács már az igazságosan és arányosan megállapított díjfeltétekkel tud szerződést kötni a jogosultságot elnyerő médiaszolgáltatókkal. Ilyen státuszban 54 vidéki, és 5 budapesti jogosultság van jelenleg. Az új alapdíjakat is tartalmazó pályázati felhívásokat e frekvenciákra vonatkozóan az elmúlt közel egy év során folyamatosan tette közzé az NMHH hivatala. Az 59-ből 44 frekvenciáért a korábbinál jobb díjfeltételekkel lehetett ringbe szállni, `drágább` lett viszont a vidékiek közül 13, a budapestiek közül 2 spektrum éves használati díja.

Fontos megjegyezni, hogy a változtatás – a korábbihoz viszonyítva – nagyobb összegért megszerezhető budapesti frekvenciák esetében sem veszi el a pályázók kedvét; a két magasabb alapdíjjal megszerezhető frekvencia hasznosítási jogáért augusztus végén tizenhat médiaszolgáltató szállt versenybe. Az hogy még a viszonylagosan magasabb díjak is ösztönzik a szolgáltatókat, az év eleji bázisdíj korrekciónak is köszönhető.

Lényeges eleme a teljes piaci helyzet újragondolásának a jelenleg működő rádiók helyzetének felülvizsgálata is. Ha a díjkorrekció nem érintené a most működő helyi és körzeti kereskedelmi rádiókat, úgy azok hátrányosabb helyzetbe kerülnének az újrapályáztatott frekvenciák jogosultjaival szemben. Ezért az NMHH hivatala annak a 80 kereskedelmi jogosultságnak a díjtételét is megvizsgálta, amelyen jelenleg érvényes műsorszolgáltatási szerződéssel működik a rádió, ezek közül 79 vidéki, 1 pedig budapesti vételkörzetben van jelen. Az összesítésből kiderül, hogy a korrekció elvégzése után 68 rádiónak olcsóbb lesz a díja. A maradék 12 frekvencia esetben drágulna a befizetendő összeg, de a hatósági szerződés megkötésekor a korábbinál csak jobb feltételeket lehet kikötni így ezeknek a szolgáltatóknak a díja nem fog változni.
Valamennyi érintetteknek év végéig kérelmeznie kell műsorszolgáltatási szerződésük hatósági szerződésre történő átalakítását, ami alapján az NMHH hivatala elvégzi a szerződésmódosításhoz kapcsolódó feladatokat, a többi között a díjkorrekciót is. A tervek szerint a Médiatanács 2012 januárjáig valamennyi szolgáltatóval új szerződést köt.

Bázisdíj csökkentés

Magyarországon jelenleg mintegy 271 analóg frekvenciát használó, kisebb-nagyobb vételkörzetű rádió működik. A médiahatóság célja, hogy ezt a sok sokféleséget a saját eszközeivel megőrizze, fenntartsa és támogassa.

A rádiók gazdasági fenntarthatóságának előmozdítása elsősorban a rádiókra nehezedő díjterhek könnyítésével érhető el. Ezért a piaci viszonyok rendezésének első lépéseként a Médiatanács a médiaszolgáltatási díjak kiszámításának alapját képező bázist az év elején 25%-kal csökkentette. Az NMHH hivatala által elvégzett számításokból kiderült, hogy a helyi rádiók egy hallgató után átlagosan 30 forintot fizetnek a jogosultságért. A Médiatanács döntésének eredményeként a 2012 januárjára ez valamennyi rádió esetében 23 forintra csökken.

A helyi rádiók számára a piaci viszonyok igazságosabbá tétele egy különösen nehéz időszakban következik be: a recesszió miatt az elmúlt két évben folyamatosan csökkent a reklámpiac volumene, ezen belül pedig a rádiós piac részesedése is csökkenő tendenciát mutat. Több médiaszolgáltató visszaadta a jogosultságát, ill. az eddig megszokottnál több tulajdonosváltás történt. A helyi rádiós piac helyzetét az is nehezíti, hogy mintegy 60 rádió jogosultságának újrapályáztatása ebben az évben történik meg. A HEROE álláspontja szerint a mostani díjcsökkentés, valamint az újrapályáztatási eljárások érzékelhető felgyorsulása új perspektívát nyithat a több mint 150 helyi adónak.

Radetzky András, vezérigazgató-helyettes, egyetemi oktató
Magyar Katolikus Rádió Zrt