17:28 Tóthné Kecskeméti Katalin kiemelte: ez az intézmény volt, ahová a külterületről gyerekeket integráltak, elsőként bővült óvodával és székkutasi egységgel, és elsőként került kistérségi fenntartásba. Több mint ezer gyermeket nevel a közel száz pedagógus, és eredményét jelzi a referencia intézményi pályázatának eredményessége is.

17:31 Molnárné Kecskeméti Rita, az újvárosi körzet képviselője felidézte, hogy volt, amikor viharfelhők gyűltek az iskola fölött, most viszont a fogadóórákon is elismerik az itt dolgozók munkáját. A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

17:33 A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ működéséről dr. Nagyné Bánfi Judit elmondta: 43 év a dolgozók átlagéletkora, 12 telephelyen működnek, amelyeket pályázatokon több alkalommal fejlesztettek, így 600 millióval gazdagodtak másfél év alatt. Csökken a normatív finanszírozás, és csökken a diákok létszáma, de nem éri el ennek mértéke az országos átlagot. A magas lemorzsolódást csökkenteni tervezik, amelyet a központilag tervezett felvételi is segítheti. A legjobb tanulók az Eötvösben, a leggyengébbek szignifikánsan a Kalmárban tanulnak, magas a bukások száma, és sok a motiválatlan tanuló. A tavalyi kompetenciamérésben a középmezőnyben végzett a HISZK, a Corvin jó matematika eredményeket produkált, míg az Eötvösben és a Corvinban szövegértésből teljesítettek jobban az átlag felett.

17:39 Egyre nő az előre hozott érettségi vizsgát tevők száma, az érettségizők országos átlagához mérten a Gregus az átlagos eredményt hozta. A szakmai vizsgák eredménye 3,5 és 4,0 között van, kilenc diák volt dobogós az országos szakmai versenyeken, és a sportosztály focistái országos negyedikek lettek. A végzett diákok 22 százaléka álláskereső lesz, bár többen a feketegazdaságban dolgoznak.

17:45 Egy év alatt megkétszereződött a speciális nevelési igényű tanulók létszáma, normatíva áll rendelkezésre a támogatásukra. A hiányszakmát tanulók létszáma nőtt – ők kiemelt ösztöndíjban részesülnek. 2010-ben 245 millióval fejlesztették az oktatási eszközparkot, a mérésben a szülők 4-esre minősítették a tanárok szakmai munkáját, az iskolai fegyelemmel viszont probléma van, és az iskola felszerelése nem elegendő a komfortérzethez.

17:55 A tanulók motiválatlansága az oka a gyengébb eredményeknek, s itt a családi ház felelőssége is felmerül – jelentette ki Tóthné Kecskeméti Katalin, kiemelve: a sikertelen diákok 30 százalékot tesznek ki, az eminensek aránya mindössze 4 százalék. A szülői elégedettség felmérésről kijelentette: eltéríti az eredményeket, hogy a felmérésben a szülőknek csak az egyötöde vett részt, és feltette a kérdést: hogyan lehetnek a társadalomnak hasznos tagjai az iskolából lemorzsolódó gyerekek.

18:00 Dr. Havasi Katalin a két, a HISZK és a Klauzál Gábor Iskolák beszámolója kapcsán kifejtette: az általános iskolával elégedettek a szülők, míg eredménynek nevezte, hogy tavaly sikerült visszahozni a városba az ápolóképzést.

18:04 Kis Andrea képviselő rámutatott: a HISZK-ben a diákok fele vásárhelyi, a csökkenő létszámhoz el kell érni, hogy helyi iskolát válasszanak a gyerekek, és más települések diákjainak vonzóvá tenni a vásárhelyi képzési formákat.

18:08 Hegedűs Zoltán képviselő, a HISZK főigazgató-helyettese kijelentette: a szakiskolába érkező diákok szakmát szeretnének tanulni és dolgozni, ők a 9-10. évfolyamot parkoló pályának érzik. Jövőre változik a rendszer, és már a képzés elején megismerkedhetnek a szakmával, miközben közismereti tárgyakat is tanulnak. A most még működő rendszer sok kudarcot tartogat a közismereti tárgyakból nem jó diákoknak.

18:11 A HISZK az országos kompetenciamérések középmezőnyében van – jelentette ki dr. Lázár János, aki szerint ingatlan fejlesztésben az Árpád, a Mária Valéria és a Városház utca kell, hogy a cél legyen. A beszámolót egyhangúlag fogadták el a képviselők.

18:13 Dr. Ambrus Norbert irodavezető a jogi iroda működéséről elmondta: 33 főre csökkent az iroda létszáma a rendészeti csoport kiválásával, közöttük 24-en felsőfokú végzettséggel bírnak, másfél év alatt az itt dolgozók háromnegyede új, fiatalabb dolgozókra cserélődött.

18:19 A jogi csoport ellenőrzi az önkormányzat szerződéseit, és közreműködnek a panelprogram szerződéseinek kontrolljában is, és hozzájuk tartozik a kistérség ügyeinek intézése is, de a mártélyi üdülőterület is több feladatot ad az irodának.

18:28 A jogi csoport bármely vásárhelyi polgárnak adhat jogi tanácsot, amelyet tavaly közel ötszázan vettek igénybe, és a közalapítványokat is segítik a jogszabályoknak megfelelő működésben. A jogi csoportnak több mint 11 ezer iktatott irata volt – összegezte dr. Ambrus Norbert. A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

18:33 Dr. Végh Ibolya aljegyző az általa vezetett közgazdasági iroda vezetőjeként számolt be tevékenységükről. Az irodán 31-en dolgoznak, 2003-ban 3 százalék volt a felsőfokú végzettségűek aránya, amely most 75 százalék, így kisebb létszámmal nagyobb hatékonyságra képesek, az átlagéletkor 40 év alatt van.

18:40 Jelentősen csökkent a készpénzes számlák aránya, nőtt viszont az átutalásos számlák mennyisége. Az E-ügyintézés viszont leginkább a vállalkozások között népszerű. Az iroda beszámolóját a testület egyhangúlag támogatta, majd 30 perc szünetre vonult a grémium.

Arnay

Megosztom! |