Szedlák Attila (Fidesz) az előterjesztő nevében kifejtette, hogy jelenleg egy oktató-nevelő munkát végző magasabb vezetőt évi 56 munkanap szabadság illet meg, amelynek igénybe vétele a tapasztalatok alapján gondot jelent az intézményvezetők számára, továbbá indokolatlan különbségtételt eredményez az oktató-nevelő munkát nem végző magasabb vezetőkhöz képest, akiknek szabadsága a fizetési fokozat függvényében évi 3145 munkanap.
A változtatás hátteréről elmondta: 2011. júniusától módosultak a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezései, mivel 2011-ben megszűnt a kinevezett vezetői rendszer, így indokolttá vált az az előtti (2009. január 1.) állapotokat helyreállítani.
Egy korábbi alkotmánybírósági határozat azonban ezt még nem tette teljesen lehetővé, így az oktató-nevelő munkát végző magasabb vezetőket a munkakör alapján járó pótszabadság mellett megilleti a beosztás alapján járó 10, illetve 5 munkanap pótszabadság, ezért szükséges a Kjt. újabb módosítására – hangsúlyozta Szedlák Attila.

forrás:MTI