Az egyéni és kollektív vegyvédelmi felderítő, mentesítő és védőeszközök használatának elsajátítása után a nem háborús műveletekről, a békefenntartás céljairól, általános tudnivalóiról hallhattak a katonák előadást, ahol hangsúlyozták a misszió újjáépítésre és a civil lakosság segítésére való törekvéseit.

A komplex egészségügyi kiképzés elején interaktív előadás formájában a legújabb ellátási protokollok, a külszolgálaton résztvevők részére rendszeresített IFAK (Improved First Aid Kit), a fejlesztett személyi egészségügyi csomagok tartalma és azok szakszerű használata került bemutatásra. A csoportbontást követően a sebesültek ellátásához szükséges különböző kötözések, vérzés csillapítására szolgáló érszorító, sérült-mozgatás és az IFAK-ban található eszközök használatának begyakorolása következett.

Másnap az elsajátított ön- és kölcsönös elsősegély-nyújtási ismereteket egy elképzelhető harctéri szituáció közben, zárt ajtók mellett, harc és gépjárművek bevonásával is végre kellett hajtani. A foglalkozásvezetőket olyan személyek közül választották ki az elöljárók, akik már szolgáltak Afganisztánban, így a naprakészebb információkat osztottak meg a kiképzendő állománnyal.

A jog fontosságára is felhívták a figyelmet, hiszen a honi illetve a műveleti területen a fegyveres összeütközések, harcérintkezések során a hadijog alapelveit, kritériumait ismerni kell. A katonáknak tudniuk kell, hogy a harcos és nem harcos státuszban lévőket milyen jogok illetik meg, illetve milyen szabályok vonatkoznak rájuk, s ennek megfelelően a biztosító feladatokat ellátó személy szükség esetén automatikusan tudjon cselekedni.

Szöveg és fotó: Búz Csaba főtörzsőrmester