A misét celebráló Németh László esperes elmondta: Herczeg Mihály a gyülekezetnek is sokat és szívesen látott tagja olt, de számos alkalommal kereste fel helytörténeti kutatásai során az egyházi iratok egyeztetésére.

A város nevében búcsúzó Kószó Péter alpolgármester Herczeg Mihály életútjáról szólva megemlékezett a tanyavilági tanító útjáról a városi levéltárig, és a város múltját szorgosan kutató szakember közreműködéseiről a Rádió 7 helytörténeti műsoraiban is. Herczeg Mihály nyugdíjba vonulása után sem pihent meg, lelkiismeretesen képviselte a susániakat a város képviselő testületében, és az általa írt kötetekben gyűjtötte össze a történelmi események mellett a város környéki parasztételeket és a pálinkafőzési szokásokat is.

Nemcsak kollégaként, de barátként is búcsúzott Herczeg Mihálytól a vásárhelyi levéltár korábbi igazgatója, Varsányi Attila, aki kijelentette: szerette Miska bácsit, akitől mint szakembertől, és mint atyai jó baráttól is sokat kapott.

Herczeg Mihály hamvait a Szent István templom urnakápolnájában helyezték örök nyugalomra.

Arnay

Megosztom! |