Berta Róbert szerkesztőségünknek elmondta, hogy senki semmilyen megoldást nem tudott eddig találni, sok próbálkozás történt. Néhány hónap levelezése és személyes megbeszélései után kijelentheti, hogy 2011. szeptember 7-én ez a közel 25 tonnányi szemét el lesz szállítva Mindszentről.

Az A.S.A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft. szállítja el a szemetet a vásárhelyi, maroslelei úti hulladéklerakóba, és itt történik meg az ártalmatlanítása. Ez egy közel 4-4,5 hónapos utánajárás eredménye, felkereste Berta Róbert azokat a hatóságokat, akik valamilyen szinten kapcsolódnak a szemétszállításhoz. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását kérte, hogy van-e annak bármiféle akadálya, hogy elszállítsák és ártalmatlanítsák. Részükről semmilyen akadály nem lépett fel, azonban a felsőbb szervekhez ők is eljuttatták a kérést, így a Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályához, illetve a Főfelügyelőséghez, küldtek egy-egy kérelmet az ügy tisztázására. Mindegyik hatóságtól pozitív állásfoglalás érkezett vissza. Egy kritériumot írtak elő: mivel speciális hulladéknak minősül, ezért különleges engedélyekkel rendelkező partner együttműködésére van szükség. Ehhez kérték fel a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás vezetőjét, Dr. Lázár Jánost, hogy a közbenjárásával az A.S.A Kft-vel tárgyalásokat folytathasson a mindszenti alpolgármester.

Korábban próbáltak tárgyalásokat folytatni a témában több lehetséges partnerrel is, de eddig mindig olyan válasz érkezett: ennek pénzügyi vonzata van, erre pedig a mindszenti önkormányzatnak nem volt és jelenleg sincs erőforrása. Ezért olyan megoldást kellett keresni, ami minél olcsóbban megoldható. A HTKT közbenjárására, illetve az A.S.A-val történt többszöri megbeszélés és megállapodás révén Mindszent Városának az elszállítás és az ártalmatlanítás egyetlen forintjába sem kerül. Az A.S.A elvállalta az ingyenes szállítást és ártalmatlanítást. Juhász Éva

Megosztom!
|