Temetéséről később gondoskodnak a gyászoló család tagjai.

Herczeg Mihály szeptember 12-i Szőttes műsorunk vendége volt. A műsor összefoglalóját itt olvashatják:

Herczeg Mihály és Kokovai Mária gyermekeként Békéssámsonon 1926. szeptember 18-dikán látta meg a napvilágot paraszti családban. Gyermekként került Vásárhelyre, ahol polgári iskolát végzett, majd a háborús viszontagságok után Cseresnyés népi kollégistaként, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban érettségizett. Érettségivel a zsebében édesapjának segített a gazdálkodásban és a fuvarozásban. Egy fuvarnak köszönhette, hogy elindult a tanítói pályán, ugyanis az akkori oktatási osztály vezetőjének vitt rőzsét. Aki nagyon rácsodálkozott, hogy ilyen egy frissen érettségizett. Előbb a mátyáshalmi, majd a kenyereparti tanyai iskolába és végül a csomorkányiba kerül még legényként. Szinte reggeltől estig tanított, majd a tananyag átadásába besegített felesége Juhász Nagy Mária tanító. Itt született két gyermekük Mihály és László.
Nagyon szerette a paraszti környezetet, s borzasztóan idegenül érezte magát, amikor bekerült a városba. A Rózsa Ferenc Iskolában tíz évig igazgatóhelyettesként dolgozott, majd amikor az iskola megszűnt, a Kiss Lajosba került.

Elmondta, szintén egy véletlen során került a levéltárba, ugyanis rögeszméje volt, hogy megírja Vásárhely monográfiáját Bíró Józseffel közösen. Miska bácsi azért került a levéltárba, hogy összeszedje az anyagot, ő pedig azt feldolgozza. Ebből sajnos, nem lett semmi, mert az odakerülése után Bíró József márciusban elhunyt.

Herczeg Mihály sokáig a maga főnöke és beosztottja volt. Makó Imre munkába állása után kinevezték címzetes igazgatónak. Amikor betöltötte 60. életévét, nyugdíjba küldték. Nem sokkal ezután Almási István – akkori könyvtárigazgató – felvette a Németh László könyvtár helytörténeti részlegébe, ahol még három évet dolgozott.

Nyugdíjas éveiben is előadásokat tartott, a vásárhelyi és környéki kulturális életben aktívan részt vett.
Boros Ilona

Megosztom!
|