Modern, 21. századi környezet várja a diákokat
Hamarosan birtokba vehetik a diákok az új, minden követelménynek megfelelő, modern iskolaépületet. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens elmondta, hogy az algyői Fehér Ignác Általános Iskola ünnepélyes átadója 2011. augusztus 31-én, szerdán 16 órakor lesz a Sport utca 5. szám alatt. Országos viszonylatban is egyedülálló építkezés valósult meg Algyőn tette hozzá. A 21. század követelményeinek megfelelő, 16 tantermes, tornacsarnokkal ellátott, multifunkcionális épületegyüttes készült el. A beruházás közel 1,7 milliárd forintból az Európai Unió és az Európai Fejlesztési Alap 200 millió forintos támogatásával valósult meg. Az épületben 16 tanterem, 6 szaktanterem, 488 négyzetméteres aula, 100 fős étterem, melegítőkonyha, büfé, 1310 négyzetméteres tornacsarnok és lelátó, valamint igazgatási és orvosi szobák kaptak helyet. Az új iskolához 50 parkoló és 150 kerékpártároló tartozik. A referens hozzátette, hogy az új épület a népességmegtartó képességét, és reményeik szerint új betelepülőket is vonzz majd a nagyközségbe. Algyő egyfajta kapocs szerepkört szeretne betölteni a jövőben az intézmény segítségével, hiszen a dinamikusan fejlődő oktatási, kulturális centrum létrehozásával egy komplex szolgáltatási egység valósult meg, összekapcsolva a helyi közoktatási, köznevelési, kulturális, turisztikai és sportszolgáltatásokat. A megvalósítás a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeit is jelentősen javítja, illetve kistérségi szerepkört is elláthat, hiszen a helyi lakosságon túl a nagyközségbe érkezőket is kiszolgálná. A többfunkcionalitása a felnőttképzésben, a távoktatásban és a speciális oktatási-nevelési programban, illetve a modulokban is megvalósulhat. Nem szabad elfelejteni, hogy az algyői iskola országos hírű ökoiskola, koordinálja a dél-alföldi régió ökoiskoláit és alapítótagja a Homokháti Iskolaszövetségnek, mintabázisa a kompetenciaalapú oktatásnak és több miniszteri kitüntetés és gratuláció birtokosa. Az ökojelleget megtartva megújuló energiaforrással, termálhővel történik a fűtés. Ez gazdaságossá teszi a fenntartási és üzemeltetési költségeket, és környezetvédelmi szempontból is nagy előrelépés. A régi, elavult bútorok helyett új iskolai berendezés kerül, és a tornatermi eszközök és irodák bútorzata is megújul. Az épület teljesen akadálymentesítés.