Mintegy 70 szak kínálja szabad helyeit, 16 képzési területen nappali képzésre több mint 3700 hallgatót várnak, az esti és levelező tagozaton ez a szám 4 ezer fölötti, és távoktatásban is kiadó még több mint 200 hely.

A pótfelvételi eljárásban jelentkező csak egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet, és csak költségtérítéses helyre. Nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el az februárban lezárult felvételi eljárás során ugyanazon a szakon, munkarendben hirdetett képzésre megállapított ponthatárt.
Jelentkezési lapot a karok tanulmányi osztályán kell igényelni és az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. A pótfelvételi jelentkezési lap különbözik az általános jelentkezési laptól. Az e-felvételi szolgáltatás keretében is van lehetőség a jelentkezésre a felvi.hu oldalon

Mind nappali, mind levelező szakokra van még hely, a Mérnöki Kar új szakot is indít gépészmérnökök képzésére, de mivel az akkreditáció későn fejeződött be, nem tudta a rendes felvételi eljárás keretében meghirdetni, most viszont erre is lehetőség lesz jelentkezni tájékoztatott Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese.