Mégsem kellene az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozniuk a rendőröknek. Hatvanéves korukban, 30 év szolgálati viszony után rendelkezési állományba kerülhetnének, és csak katasztrófahelyzet vagy rendkívüli állapot esetén mozgósítanák őket, mindezért pedig az alapilletményük 80 százalékát kapnák meg – derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került életpályamodellből.

December végén megszűnik a szolgálati nyugdíj jelenlegi rendszere. A hivatásos állomány tagjai is csak az öregségi korhatár elérésekor kapnak nyugdíjat. A változtatás nyomán új megoldásokat kell kialakítani a hivatásos életpálya lezárására vagy az arra való felkészülésre – áll a dokumentumban.

A jövőben tartalékállományba kerülnek azok, akik nekik fel nem róható okból alkalmatlanná válnak a hivatásos szolgálatra, de tudásukat, tapasztalatukat a közszféra más területein még hasznosítani lehet. A kormány- és köztisztviselőknél már működő szisztémától eltérően a hivatásos szolgálati viszonyban állók közül nemcsak azok kerülnének a tartalékos állományba, akik a felmentési idejüket töltik, hanem azok is, akik számára előreláthatólag nem tudnak megfelelő szolgálati beosztást felajánlani.

Azoknak is továbblépési lehetőséget jelentene a tartalékállomány, akik önszántukból úgy döntenek, hogy le kívánnak lépni a hivatásos életpályáról, és a fegyveres szerven kívül, más közszolgálati területen szeretnének dolgozni.

Tartalékállományba kerülnének azok is, akik legalább 25 év hivatásos szolgálati idővel rendelkeznek, és – nekik fel nem róható okból – egészségi állapotuk miatt könnyített szolgálatban sem tudnak munkát végezni rendvédelmi szerveknél. Esetükben elhalasztanák a felmentést. A tervek szerint az érintettek meghatározott ideig – aktív álláskeresés mellett – úgynevezett ideiglenes szolgálati járandóságot kapnak. Ennek mértéke az alapilletményük 70 százaléka, vagy a részükre megállapítható nyugdíjjal egyenértékű lesz.

Cserében vállalniuk kell, hogy részt vesznek a tervezett új munkakörre felkészítő átképzési, felkészítési programokban. Ha ennek nem tesznek eleget, illetve a felajánlott munkakört nem fogadják el, megszüntetik ezt a jogviszonyukat, és nem kapják többé az ideiglenes szolgálati járandóságot.

Az új életpálya-modell elismeri: a hivatásos pálya sajátossága, hogy – különösen a végrehajtói szolgálatban eltöltött hosszabb szolgálat során – 50-55 éves kor között erőteljesen megkopik az állomány tagjainak egészégi állapota, munkavégző képessége, szolgálatukat nem vagy csak kevésbé tudják olyan szinten ellátni, mint fiatalabb kollégáik. Tudásukra, tapasztalatukra, aktív munkavégzésükre azonban a szervezetnek továbbra is szüksége van. Lehetővé kell tenni, hogy a 25 év hivatásos szolgálattal rendelkező, 52. életévét már betöltött hivatásos állományú – ha ezt a szolgálat, munkakör sajátosságai lehetővé teszik – a beosztásában, vagy erre kijelölt munkakörökben könnyített feltételekkel láthassa el a munkáját.

A könnyített szolgálatban lévő állomány heti munkaidejét 35 órában kell meghatározni. Este 10, és reggel 6 óra között csak az érintett személy beleegyezésével lehet szolgálatra beosztani. Jelentős fizikai, pszichikai megterheléssel járó szolgálatot nem láthat el.

A könnyített szolgálatot ellátók legalább 30 év hivatásos szolgálat esetén a 60. életévük betöltésekor kérhetik, hogy nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezzék őket. Az érintetteket csak vészhelyzetek (például árvíz, jelentős katasztrófahelyzet, közbiztonságot jelentősen veszélyeztető helyzet felszámolása), vagy rendkívüli állapot kihirdetése esetén lehet majd szolgálatra kötelezni. Önkéntes alapon részt vehetnek olyan programokban, amelyek a pályára irányítást, oktatást, társadalmi kapcsolatok erősítését, bűnmegelőzést szolgálják.

A nyugdíj előtti rendelkezési állományba tartozók illetménye az utolsó évi átlagkeresetük 80 százaléka, de legalább a részükre szolgálati idő alapján megállapítható nyugdíjjal egyenértékű lesz.

A hivatásos állomány felső korhatára a jövőben megegyezik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjkorhatárral és a nyugdíj megállapítás rendjére is a társadalombiztosítási nyugdíjra vonatkozó szabályok érvényesülnek.

A 2011. december 31-ig megszerzett jogosultságok alapján megállapított, illetve rögzített szolgálati nyugdíjjogosultság az öregségi korhatár elérésekor feléled. Az érintett ekkor választhat, hogy az akkor megállapításra kerülő társadalombiztosítási nyugdíjat, vagy az időközi emelésekkel növelt szolgálati nyugdíjat kéri.

2012. január 1-től szolgálati járandósággá alakulnak át az öregségi korhatár előtti szolgálati nyugdíjak, ezzel együtt az érintettek elveszítik nyugdíjas státuszukat. Mint azt a Pénzcentrum.hu is többször megírta korábban, ebbe a körbe tartozók választhatnak: ismét felveszi az egyenruhát, vagy személyi jövedelemadót kell fizetnie a járandósága után.

(Forrás és teljes cikk: inforadio.hu/penzcentrum.hu)