A szaktárca előterjesztése szerint a jövőbeni állami nyugdíjrendszerben az egyéni számlán csak a munkavállalók által befizetett nyugdíjjárulékot írnák jóvá, amit – ahogyan az előterjesztésben fogalmaznak -: “valamely alkalmasan megválasztott mértékkel jelenértékűvé alakítanának, azaz valorizálnának”.

Az egyéni számlákon nem jelenik meg fizikai valójában a pénz, hanem csak egy eszmei jellegű tőkeszámláról lenne szó. Nyugdíjba vonuláskor az akkori egyenleget és a nyugdíjba vonuló várható hátralévő élettartamát vennék figyelembe az öregségi ellátás megállapításakor.

A befizetett nyugdíjjáruléknak tehát csak egy része az, amely megalapozza majd a későbbi egyéni nyugdíjjogosultságot, az államnak a költségvetésbe befolyó nyugdíjjárulékokból kell ugyanis finanszíroznia az öregségi nyugdíjak kifizetését, ellensúlyoznia a csökkenő demográfiai adatok miatti többletkifizetéseket is, és forrásokat teremteni az olyan, nem öregségi nyugdíjakat fedezetére is, mint az árvaellátás, vagy az ideiglenes özvegyi ellátás.

A most megjelent, nem hivatalosan közzétett javaslat szerint újraszámolnák az egyéni és a munkáltatói járulék nagyságát is. Az öregségi nyugdíjra befizetett egyéni járulék körülbelül 20 százalék lenne a mostani 10 százalékkal szemben. A munkáltató által ma befizetett járulék egy részét áttennék a munkavállaló bérébe, vagyis csökkenne a jelenleg 24 százalékos munkáltatói járulék mértéke.

A tervek között szerepel az is, hogy a kisgyermekes nőket foglalkoztató munkáltatóknak kevesebb járulékot kellene fizetniük. A kedvezmény mértéke a gyermekszámtól függően növekedne. Továbbá Az egyéni számlákon felhalmozott összeg örökölhető lenne. Ezt azonban számos korláthoz kötnék, például a felhalmozott összeg csak addig lenne örökölhető, amíg a számlatulajdonos nem megy nyugdíjba. A számla egyenlegét csak nyugdíjcélra lehetne felhasználni, vagy továbbörökíteni.forrás: mr1.hu