A vásárhelyi modell egy olyan pedagógiai program, amely elsősorban a tanulók integrált neveléséről szól és azokról a korszerű oktatási módszerekről, amely megteremtheti az egész életen át való tanulás feltételeit, mondta el Patócs Anikó a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

Ennek az újfajta modellnek a legjobb példája Hollandiában található és a belső gondozói rendszer nevet viseli. Ezt már Magyarországon egyszer megpróbálták meghonosítani, ami részben sikerült, de teljes egészében nem tudták beépíteni. A vásárhelyi pedagógusok rotterdami útjuk során megismerték a program lényegét, a mostani alkalommal pedig viszonthívták a holland pedagógusokat. A székkutasi iskola, mint csatlakozó intézmény, munkatársai ezúton is közelebb kerültek a már alkalmazott módszerhez.

A legfontosabb az oktatás színvonalának növelése, és lehetőséget biztosítani az egyéni fejlesztések, az egyéni törődés bevezetéséhez, valamint egy méréseken alapuló, differenciált oktatás alapjait meg tudják teremteni, mindezt a holland módszer segítségével. A Klauzálban ez már egy működő modell, de folyamatosan fejlődik, így most nemcsak a székkutasi, hanem a vásárhelyi pedagógusok is új ismeretekhez jutnak.

Szombat Mihály