A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett, az Országgyűlés honlapján olvasható előterjesztés úgy fogalmaz, hogy az önkormányzatiság megteremtésével párhuzamosan nem került megfelelően tisztázásra a tűzoltóságok feletti szakmai felügyelet kérdésköre, ami azt eredményezte, hogy “ellehetetlenült a szakmai hibák korrigálása, a hibázók felelősségre vonása”. A tárcavezető szerint ezért sérült az az elv is, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az egységes rendvédelmi szervezet része lenne.

A kormány javaslata szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyébe egy egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lépne. A módosításokkal egy helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer jöhet létre, amely hatékonyabb tűzvédelmet eredményezhet a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, illetve az erő- és eszközállomány optimális tervezésével.

Az előterjesztés az önkormányzati tűzoltóságok vagyonát is át kívánja adni az államnak, ugyanakkor megjegyzi, hogy továbbra is szükség van az önkéntes, köztestületi tűzoltóságok munkájára.

A belügyminiszter a törvényjavaslatban indítványozza még egy a katasztrófavédelmi szerven belüli iparbiztonsági hatóság felállítását, illetve katasztrófavédelmi bírság bevezetését is. Utóbbi akkor válhatna kiszabhatóvá, ha az egyes üzemek nem tartanák be a veszélyes anyagokkal összefüggő súlyos balesetekhez, vagy üzemzavarokhoz köthető megelőző és helyreállító intézkedéseket, továbbá katasztrófavédelmi engedély nélkül végeznének engedélyköteles tevékenységet, illetve jogszabályban, vagy hatósági kötelezésben foglalt előírásokat mulasztanának el.

A javaslat indoklásában kitérnek arra is, hogy az előterjesztés előkészítésével párhuzamosan kidolgoztak egy kormányhatározat-tervezet is, amelynek értelmében a Nemzeti Alaptanterv részévé válhatnak a katasztrófavédelemmel összefüggő alapvető ismeretek és fejlesztési feladatok.

Forrás: MTI