Az ülés első és egyik legfontosabb mozzanata az Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntés. Mint ahogy már a többször beszámoltunk róla, a lehető legjobb megoldást kereste a testület az iskola működtetésével kapcsolatban. Szél István polgármester többször most is hangsúlyozta, az iskola helyben marad, nem szűnik meg, nem költözik máshová, valamint nem kerül egyházi irányítás alá. Ezért, hogy a későbbiekben se történhessen meg, testületi döntés értelmében a vásárhelyi HISZK Klauzál Gábor Óvoda és Általános Iskolához csatlakozik az intézmény.
A 25 évre szóló szerződés minden tanév végén 6 hónapra felmondható. A létrejött közoktatási megállapodás értelmében július 15-étől a vásárhelyi iskola szervezete gyakorolja az oktatást. A település az iskola ingatlanait és eszközeit ingyen bocsátja rendelkezésre. Mivel jogutódlás is történik, a szerződés kitér az alkalmazottak, pedagógusok foglalkoztatására is. A városi intézmény köteles a pedagógusokat tovább alkalmazni.
A változás inkább pozitívumokat hoz az iskolásoknak, mondta el Szél István. Angol oktatás elsős évfolyamtól, ingyenes úszásoktatás, számos fakultatív program, és délutáni napközi jellegű tanulás is szerepel a tervek között, már idén szeptembertől.
A testületen emellett döntés született az anyakönyvi eseményeken fizetendő díjakról, amely most már határozati szinten is ingyenessé vált. Július 1-ével indul a tanyagondnoki szolgálat, ennek kapcsán a szociális rendelet módosítására volt szükség. A tanyagondnok heti 30 órában járja a tanyavilágot és étkeztetési, ház körül munkákban, valamint gyermekjóléti feladatkörben fog tevékenykedni.
A testületi ülés másik sokakat foglalkoztató témája a csatornázás kérdése zárt ülésen került megvitatásra, azoknak az adatoknak az ismeretében melyeket a múlt péntekig beérkezett, lakossághoz kiküldött kérdőívek kiértékelésével születtek.
Szombat Mihály